Interview met Erik Breen van Robeco

Interview van de maand september 2004 met Erik Breen, hoofd duurzaam beleggen en corporate governance bij Robeco.

Erik Breen

Wie is en wat doet Erik Breen?

Erik Breen is hoofd duurzaam beleggen en corporate governance bij Robeco. Naast de verantwoordelijkheid voor de duurzame beleggingen, behoort ook het uitoefenen van het stemrecht voor ruim 10 miljard euro aan aandelen (“asset under voting”) tot mijn verantwoordelijkheid.

Het streven naar duurzaamheid, de continue verbetering drijft mij in mijn werk. De stap die Robeco als eerste grote Nederlands vermogensbeheerder heeft genomen om op grote schaal het stemrecht uit te oefenen betekent daarbij erg veel. Door dit niet te beperken tot alleen de duurzame beleggingen laat Robeco zien dat het zeer serieus is. Op grote schaal stemrecht uitoefenen is het breekijzer waarop de duurzame beleggingen hebben gewacht!

Welke positie heeft het Robeco Duurzaam Aandelen fonds binnen Robeco?

Het bijzondere aan het beleggingsfonds Robeco DuurzaamAandelen in vergelijking tot andere Robeco beleggingsfondsen is dat het alleen in duurzame bedrijven belegt. Binnen mijn team hebben we, na ruim 7 jaar ervaring met duurzaam beleggen, een behoorlijke dosis aan kennis opgebouwd. En het mooiste is dat we die kennis steeds meer inzetten voor de andere, niet-duurzame portefeuilles van Robeco. Op deze manier telt duurzaamheid mee in de aandelenselectie voor alle portefeuilles en vooral ook in de gesprekken die onze sectorspecialisten voeren met het management van bedrijven.

Wie doet het duurzaamheidsresearch voor het fonds?

Robeco DuurzaamAandelen maakt voornamelijk gebruik van gespecialiseerde informatieleveranciers bij het verzamelen van gegevens over de duurzaamheid van bedrijven. Deze gespecialiseerde informatieleveranciers geven toegang tot diepgaande, wereldwijde researchcapaciteit. Zonodig worden de gegevens van de externe informatieleveranciers aangevuld met eigen onderzoek.
De interpretatie van de gegevens blijft in handen van de specialisten van Robeco. Met behulp van geavanceerde software wordt de duurzaamheid van bedrijven binnen dezelfde wereldwijde sector vergeleken. De aandelen die meer dan gemiddeld duurzaam zijn, komen terecht in het beleggingsuniversum van het fonds. Bij vaststelling van de duurzaamheid van een bedrijf letten de specialisten van Robeco op meer dan veertig aspecten. Belangrijke aspecten zijn: dierproeven, tropisch hardhout, genetische manipulatie (GMO), vervuiling, milieubeleid en milieuprestaties, relatie met afnemers en toeleveranciers, personeelsbeleid, kinderarbeid, mensenrechten, discriminatie, vestiging in dictatoriale landen, corruptie, corporate governance en transparante verslaggeving.
Robeco DuurzaamAandelen laat sociale en milieugerelateerde factoren even zwaar meewegen bij bepaling van de duurzaamheid van aandelen. Het fonds sluit beleggingen uit in bedrijven die actief zijn in wapens, kernenergie, kansspelen, tabak, bont en pornografie.

Robeco gaat zelf "stakeholderactivisme" bedrijven. Heeft het fonds daarin een voortrekkersrol gespeeld?

De kennis die binnen mijn team is opgebouwd heeft hieraan wel een belangrijke bijdrage geleverd. Maar als het alleen beperkt zou worden tot de duurzame beleggingen dan zou de effectiviteit een fractie zijn van wat het kan zijn. Dat heeft enerzijds te maken met de relatief bescheiden omvang van de duurzame beleggingen maar ook met het feit dat je alleen maar belegt in duurzame bedrijven. Juist bij de middenmoot van niet-duurzame bedrijven valt nog veel te verbeteren. Wil je effectief zijn, dan is het zaak om juist alle beleggingen hierbij te betrekken en op basis daarvan in discussie te gaan met het management van ondernemingen.

Hoe ziet u de ontwikkelingen in duurzaam beleggen in de komende jaren?

Ik verwacht een forse toename van het gebruik van duurzame informatie over bedrijven, door niet-duurzame beleggingsfondsen. Alleen de echte grote vermogensbeheerders kunnen vanwege hun omvangrijke vermogens echte verbeteringen afdwingen, juist bij niet-duurzame bedrijven waar dit het hardst nodig is.

In de nabije toekomst zal er een impuls komen in het gebruik én de toepassing van duurzame informatie over bedrijven. En bedrijven zullen ook steeds vaker worden aangesproken op hun gedrag. Vreemd genoeg komt deze impuls juist van de niet-duurzame beleggingsfondsen. Deze beleggingsfondsen onderkennen nu al steeds meer het nut van informatie over duurzaamheid en de effecten op het financiële rendement. En dat zal fors toenemen.
Deze impuls is ook hard nodig, want in Nederland wordt nog slechts 1% tot 2% duurzaam belegd. Duurzame beleggingsfondsen beleggen na uitvoerige analyse alleen maar in duurzame bedrijven. De echte winst zit echter in het verbeteren van het gedrag van niet-duurzame bedrijven, maar daarin beleggen de duurzame beleggingsfondsen nou net niet. Als je echt wat wilt verbeteren, moet je juist de dialoog aangaan met de niet-duurzame bedrijven. En om dat te bereiken moet je in staat zijn een fors belang te nemen in een dergelijk bedrijf. Dat is alleen voor de echte grote vermogensbeheerders weggelegd. Deze impuls wordt versterkt door de toegenomen aandacht in Nederland voor corporate governance.
Corporate governance en uitoefenen van stemrecht is een steeds nadrukkelijker onderdeel van duurzaamheid. Lang niet alle duurzame beleggingsfondsen, laat staan de niet-duurzame fondsen maken echter gebruik van het stemrecht. Robeco is de eerste grote vermogensbeheerder die deze slag wel heeft gemaakt. En niet alleen maar voor de duurzame belegging maar juist ook voor de niet-duurzame beleggingen. Het maakt een groot verschil of je stemt voor een paar honderd miljoen aan duurzame beleggingen of dat je dat doet voor tientallen miljarden euro’s. Dat zijn pas bedragen waarmee je echt verbetering kan bewerkstelligen. Robeco heeft in het tweede kwartaal meer dan 3000 stemmen uitgebracht en bij de helft van alle aandeelhoudervergaderingen is één of meerdere keren tegen het management gestemd. Het uitgebreide stemverslag van Robeco is te vinden op de website.

Hoe beschouwt u het rendement van duurzaam beleggen vs. overig beleggen?

Duurzame beleggingen als categorie zijn de afgelopen jaren doorgaans wat achtergebleven door de impliciete groeistijl die erin zit.

Wat betekent de VBDO voor jullie?

Robeco is actief lid van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. VBDO betekent voor ons een platform waarin wij met onze concurrenten de krachten kunnen bundelen om duurzaam beleggen te promoten. Niet zozeer één bepaald fonds of één bepaalde aanpak, daarover heeft elke aanbieder zijn eigen ideeën maar meer de hele categorie. Een belangrijke stap was daarbij het geven van transparantie over de beleggingsfondsen zelf. Vrijwel alle duurzame beleggingsfondsen inclusief Robeco DuurzaamAandelen onderschrijven en passen de VBDO Transparantierichtlijnen toe.

Uniek voor ons beleggingsfonds is ook het volgende. KPMG Sustainability B.V. is gevraagd een onafhankelijk oordeel te formuleren over de toepassing van de duurzaamheidscriteria van Robeco DuurzaamAandelen bij de totstandkoming van de portfolio in de periode van 1 september 2003 tot en met 31 december 2003. Het hiervoor ontvangen verificatierapport kan via de internetsite van Robeco DuurzaamAandelen worden ingezien.

Wat is uw mening over de relatie tussen duurzaam beleggen en duurzaam ondernemen bij bedrijven?

Als een bedrijf duurzaam onderneemt, dan is Robeco ervan overtuigd dat de belegger in dat bedrijf daarvan ook zal profiteren.

Wat zou u graag veranderd zien in de wereld van duurzaam beleggen?

Het is hard nodig dat de grote commerciële vermogensbeheerders op grote schaal hun stemrecht gaan uitoefenen. Ik hoop dat dit snel vorm en goed krijgt binnen Nederland. Met de druk van het stemrecht achter de hand is de invloed van een dialoog met het management veel groter.

Heeft u zelf ook iets met duurzaamheid?

Het grootste deel van mijn belegd vermogen is in het Robeco DuurzaamAandelen fonds belegd. Bij mijn aanstelling heb ik dit belang geleidelijk in een half jaar opgebouwd en sindsdien niets verkocht. Hierdoor lopen mijn persoonlijke belangen en die van de mensen waarvoor ik beleg volledig parallel.


VBDO: Impact investing worstelt met knuffel-imago
“Impact investing worstelt onterecht met het imago dat het een activiteit zou zijn voor filantropen en overheden”, dat zegt de Vereniging ... >>>

Moody's: Green bond issuance could exceed $50 billion in 2016
Moody's Investors Service said that global issuance of green bonds could surpass $50 billion in 2016, exceeding the $42.4 billion recorded ... >>>

Gongslag markeert het 20-jarig bestaan van de VBDO
Vandaag 3 februari luidt VBDO oprichter Piet Sprengers de gong op Beursplein 5 te Amsterdam. Sprengers opent hiermee niet alleen een ... >>>