ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Europa

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Amerika

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacific

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld

Aegon Duurzaam Index Aandelen Fonds

Aegon Sparen / Eneco BronSparen

Steeds meer mensen willen weten wat er gebeurt met hun spaargeld en wat hun bank doet om de wereld beter te maken. Bij Eneco BronSparen is dit heel helder. Uw spaargeld wordt gebruikt voor de ontwikkeling van duurzame energiebronnen. Naast 100% groene energie heeft u dan ook een 100% duurzame spaarrekening. Eneco BronSparen is een internet spaarrekening die bij Aegon bekend is onder de naam Aegon Sparen. In de online omgeving en brieven ziet u daarom soms Aegon Sparen staan in plaats van Eneco BronSparen.

Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds

ASN Depositosparen

Beschikt u over geld dat u een tijd niet nodig heeft? En wilt u profiteren van een vaste rente? Met ASN Depositosparen zet u uw spaargeld vast met een looptijd naar keuze. U kiest zelf de looptijd van uw deposito: minimaal één jaar en maximaal tien jaar. Ook bepaalt u hoeveel u wilt inleggen (minimaal € 500). Hoeveel rente u ontvangt, hangt af van de looptijd die u kiest.

ASN Duurzaam Aandelenfonds

Kenmerken

  • Beleggen in ondernemingen die voldoen aan de duurzaamheidstoets.
  • Beleggen in ondernemingen die een zinvolle rol spelen in de duurzame, rechtvaardige samenleving waarnaar de ASN Bank streeft.
  • Beleggen in bijvoorbeeld ICT-ondernemingen, producenten van duurzame energie, farmacie, duurzame consumentengoederen en bouwbedrijven.
  • De portefeuille is gespreid over Europa (circa 65%), Noord-Amerika (circa 25%), Japan(circa 10%).

ASN Duurzaam Mixfonds

Kenmerken

  • Het fonds is een mix van het ASN Duurzaam Aandelenfonds en ASN Duurzaam Obligatiefonds. De verdeling is in principe 55% obligaties en 45% aandelen. Al naar gelang de marktomstandigheden kiest de beheerder voor iets meer aandelen of iets meer obligaties, binnen beperkte bandbreedtes.
  • Beleggen in aandelen van ondernemingen en overheden die bijdragen aan de duurzame, rechtvaardige samenleving waarnaar de ASN Bank streeft.