Sin stocks, duurzaam beleggen en hoe je beide combineert

Slimme beleggers laten zich wel eens verleiden om geld te investeren in zogenaamde “sin stocks”. Schud niet te snel het hoofd en laat het woord “onethisch” nog niet direct vallen. De opportuniteit is niet zo “duister” als ze lijkt. Dat komt omdat de definitie van sin stocks in de loop der jaren grondig kan veranderen. Wat vandaag verwerpelijk is, kan morgen aanvaard worden, en omgekeerd.

Sin stocks zijn aandelen in bedrijven die betrokken zijn bij activiteiten die als onethisch worden beschouwd. Voorbeelden zijn fabrikanten van sigaretten of andere tabakproducten, maar ook alcohol en wapens.

Online casino aandelen

Ook alle online casino’s vallen onder de categorie. Dat komt omdat ze er geld aan verdienen dat hun klanten gokken; zo was dat vroeger tenminste. In een zwart-wit zienswijze kunnen we echter observeren dat online casino’s niet zo zwart zijn als ze wel lijken. Doordat ze zich online bevinden, hoef je als bezoeker niet de auto in te stappen en ernaartoe te rijden, wat het milieu een beetje spaart. Bovendien bieden online casino’s hun gasten geen gratis drankjes aan. In een fysiek casino gebeurt dit wel, en dit kan mensen ertoe aanzetten meer alcohol te consumeren dan goed is voor hen. Maar het sterkste van allemaal, vele online casino’s spelen een leidende rol in de voorlichting over gokproblemen en bieden hulp aan wie dat nodig heeft.

Beter rendement

Sin stocks waren al vaker het onderwerp van studies. Deze tonen in sommige gevallen aan dat ze een beter rendement opleveren dan aandelen in het algemeen. Daar zijn verschillende verklaringen voor. Een voor de hand liggende reden is dat sin stocks ondergewaardeerd zijn, gewoonweg omdat veel beleggers ze mijden. Een ander element is dat de sin stocks een verhoogd risico op rechtszaken of reputatierisico inhouden maar dat er een risicopremie bestaat voor beleggers die erin investeren.

Rentabiliteit en investering

David Blitz, hoofd kwantitatief onderzoek bij Robeco, en Frank Fabozzi, hoogleraar financiën aan de EDHEC Business School kwamen tot nog een andere verklaring. Ze verwijzen naar twee nieuwe kwaliteitsfactoren die werden toegevoegd aan het Fama-French drie-factormodel:  profitability (aandelen van winstgevende bedrijven doen het beter) en investment (aandelen van bedrijven met een hoge groei van hun activa hebben rendementen die onder het gemiddelde liggen). Deze zouden aan de basis liggen van de outperformance van sin stocks. De beide onderzoekers schreven hun vaststellingen neer in ‘Sin Stocks Revisited: Resolving the Sin Stock Anomaly’.

Voordelen

Dat iemand een goede zaak doet door te investeren in iets waar een ander niets mee te maken wil hebben, is niet nieuw. Door de geschiedenis heen heeft deze werkwijze zijn kracht bewezen. Het is zoals onontgonnen landbouwgrond die de eerste jaren voor verrassende opbrengsten kan zorgen. Maar sin stocks kunnen ook op lange termijn een sterke aandeelhouderswaarde genereren. Dat is een verder element dat bijdraagt aan hun aantrekkingskracht. Bovendien kan een bedrijf dat vandaag een uitstekende reputatie heeft morgen het slachtoffer worden van een schandaal. Zeg niet te snel dat zoiets niet kan gebeuren; denk maar terug naar de financiële crisis van 2008.

Nadelen

Sin stocks zijn ook bezwaard met een aantal blijvend belastende karakteristieken. Ontegenzeglijk lopen ze een veel groter politiek risico dan de meeste andere aandelen. De kans op faillissement bestaat steeds of dat het product uit de handel genomen wordt, bijvoorbeeld als gevolg van veranderende publieke perceptie. Verzamel de diverse elementen omtrent sin stocks, weeg de pros en cons ervan grondig tegenover elkaar af en waag de stap … of niet … Wat je ook doet, kijk later nooit met spijt terug op de beslissingen van vandaag.

Share Button