COP26: Een beleggersperspectief

…en bedrijven dat het belangrijk is fysieke en transitierisico’s goed te beheren. Denk aan initiatieven die gericht zijn op CO2-neutraliteit, zoals het Net Zero Asset Manager-initiatief met $ 57,4 biljoen…

Geschiktheidstoets en duurzaamheidsvoorkeuren

…artikel 8 of 9 SFDR kwalificeren de precontractuele templates ingevuld, en dus kunt u makkelijk opzoeken wat op grond van het beleggings/selectiebeleid de geplande/beoogde asset allocatie is. Als snel komt…