Duurzame energietransitie

…beleggen wij als ACTIAM niet in olie- en gasbedrijven, tenzij. In de praktijk laten meerdere van deze bedrijven voldoende verandering zien. ACTIAM kiest ervoor ondernemingen met een duidelijke bedrijfsstrategie en…

Een blauwdruk voor passief duurzaam beleggen

…G) zullen een rol moeten spelen. Alleen dan zal de wereld in de breedste zin duurzamer worden. Caspar Snijders, Portfolio Manager Global Equity Impact strategy and Systematic Strategies bij ACTIAM…

Briefwisseling ACTIAM ‘Van twee kanten: chips’

ACTIAM publiceert een reeks ‘briefwisselingen’ tussen een specialist uit het ESG-team en een portefeuillemanager uit het aandelenteam. Zij belichten – ieder vanuit hun eigen perspectief – een bepaald onderwerp. Deze…

Greenium: uitruil van rendement en duurzaamheid?

…van de creditrating. Zo moet de creditrating van de actief beheerde ACTIAM-beleggingsfondsen tenminste ‘investment grade’ zijn. Juist in het marktsegment dat gekenmerkt wordt door een laag risico en relatief grote…