Partnerpagina Altaica

Het Altaica Sustainable Equity Long Short Fund investeert in een actief beheerde portefeuille van bedrijven die hoog scoren op duurzaamheid. We stellen de portefeuille van circa 55 aandelen samen op basis van het Equal Weight principe, dit betekent dat in de basis ieder aandeel een gelijke weging heeft. Aandelen komen voor opname in onze portefeuille in aanmerking wanneer ze aan onze strenge eisen ten aanzien van ESG (Environment, Social en Governance) scores voldoen. We baseren ons hierbij op meerdere onafhankelijke bronnen. Bij de selectie van aandelen baseren we ons op onze geavanceerde algoritmes en de kennis en ervaring van ons team.

Wanneer onze algoritmes wijzen op een stijging van de markten dan kunnen we hier extra gewicht aan geven door te beleggen met een leverage (beleggen met geleend geld) van maximaal 100%. We kunnen de portefeuille aanvullen met ETF’s die een duurzaamheidsrating hebben. Hiermee kunnen we extra spreiding aanbrengen en specifieke landen of sectoren toevoegen aan de portefeuille. Verder kunnen we de portefeuille leverage hiermee snel vergroten of verkleinen.

Om het portefeuille risico te beheersen dekken we de portefeuille geheel of gedeeltelijk af tegen marktrisico. Hiervoor gebruiken we derivaten op grote en niet duurzame markt indices. We nemen nadrukkelijk geen short posities op individuele aandelen. Het risico van een short squeeze willen we niet in portefeuille hebben.

De strategie is op 1 maart 2019 gestart en heeft mooie resultaten geboekt:

  • 2019: 28%
  • 2020: 36%

Kijk voor meer informatie op www.altaica.com. Hier vindt u het Prospectus en het document Essentiele BeleggingsInformatie. Hierin kunt u alles lezen over alle risico’s en kosten die aan een belegging in het Altaica Sustainable Equity Long Short Fund zijn verbonden. Verder kunt u hier ook alle informatie vinden over de mogelijkheden van deelname.