De Taxonomieverordening – Wat zijn de raakvlakken met de SFDR en hoe kan de implementatie worden afgestemd op het ambitieniveau van financiële instellingen?

Om een duurzame investering te doen, is het belangrijk te weten of een investering ook daadwerkelijk duurzaam is. Een uniforme definitie voor een duurzame investering was er niet. Daarom is door de Europese Commissie een taxonomie voor duurzame activiteiten en … Meer lezen over De Taxonomieverordening – Wat zijn de raakvlakken met de SFDR en hoe kan de implementatie worden afgestemd op het ambitieniveau van financiële instellingen?