SDG’s: geen woorden, maar daden!

2015 was het jaar waarin het kader voor de in 2030 te behalen Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, “SDG’s”) werd vastgesteld. Helaas is al in 2017 (slechts twee jaar na de introductie van de SDG’s) het begrip ‘SDG-washing’ ontstaan. Het […] lees meer

Winst met maatschappelijk doel

Institutionele beleggers en vermogende particulieren verlangen steeds vaker dat hun beleggingen niet alleen een marktconform financieel rendement realiseren, maar ook een maatschappelijk rendement. Vermogensbeheerders spelen hierop in met impactbeleggen. Kempen heeft begin 2018 de Global Impact Pool geïntroduceerd. Narina Mnatsakanian […] lees meer

Het loont om voorbij de ‘E’ van ESG te kijken

In de afgelopen tien jaar zijn institutionele beleggers veel sterker gaan letten op ESG-aspecten (milieu, maatschappij en governance) van beleggingen • Overheden richten zich met hun agenda’s nog vooral op de ‘E’ van ESG, ofwel milieu • De Duurzame ontwikkelingsdoelen […] lees meer

European impulse for sustainable investing

Investing in sustainable businesses is set to become easier under new European regulations. That is good news for investors and society at large. Many investors are positively about taking sustainability on board in their investment decisions. But selecting the right […] lees meer

VBDO: acceptatie SDG’s door pensioenfondsen verloopt traag

Slechts een beperkt aantal grote pensioenfondsen heeft de duurzame VN-doelen onderdeel gemaakt van het beleggingsbeleid. De meerderheid doet dat nog niet vanwege gebrek aan capaciteit en kennis. Ook onduidelijkheid over financiële consequenties en meetbaarheid van de voortgang spelen de fondsen […] lees meer

Sociale en duurzame obligaties: een sterk groeiende markt

Meedrijven op het succes van de snelgroeiende markt voor groene obligaties. Naast een sterk groeiende markt voor groene obligaties neemt de interesse in sociale en duurzame obligaties toe omdat beleggers zich niet alleen steeds meer inzetten voor het ecologische welzijn, […] lees meer

Hoe stuur je een compact ESG-gedreven portefeuille?

Een eigentijdse beleggingsaanpak waarbij pensioengeld niet alleen voldoende rendeert, maar ook nog bijdraagt aan een betere wereld. ESG is daar al enige jaren het recept voor. PME (Pensioenfonds Metalektro) en zijn vermogensbeheerder MN hebben dit beleid verder verfijnd. We richten […] lees meer