ACTIAM Responsible Index Funds

De ACTIAM Responsible Index Funds passen goed bij de institutionele belegger die zijn aandelenportefeuille op een passieve wijze wil invullen en bovendien verantwoord wil beleggen. De fondsen beleggen op een passieve wijze in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit de specifieke markt van het fonds; hiervoor wordt de index voor zover mogelijk gerepliceerd. Het doel is om het rendement van de specifieke benchmark te evenaren. De fondsmanagers beleggen uitsluitend in aandelen waarin we vanuit ons ESG-beleid mogen beleggen. Dit geeft een afwijking (tracking error) ten opzichte van de benchmark. De vrijkomende middelen vanuit de uitgesloten ondernemingen, beleggen de fondsmanagers op een zodanige wijze dat de tracking error geminimaliseerd wordt. Securities lending is niet toegestaan.