ABN AMRO Groenbank

Achmea IM Euro Green Bond Fund

Achmea IM Green Bond Fund

ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund

  • Diversification in government and corporate bonds, denominated in euro
  • Investment in companies with an above average score on responsible entrepreneurship
  • Active ESG policy: engagement and exclusions based on ACTIAM’s Fundamental Investment Principles (Human rights, Fundamental labour rights, Corruption, The environment, Weapons, Client and product integrity and Animal welfare)

ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds

ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds past goed bij de belegger die in één keer zijn Europese obligatieportefeuille wil invullen. En die daarnaast maatschappelijk bewust wil beleggen. Het fonds is één van de goedkoopste in zijn categorie. Het fonds belegt in euro staatsobligaties en in bedrijfsobligaties waarvan minimaal 90% met een minimale gemiddelde rating van BBB- en maximaal 10% met een lagere gemiddelde rating. De gewogen gemiddelde waardering voor alle beleggingen is minimaal A-.

ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds

ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds past goed bij de belegger die in één keer wil beschikken over een goed gespreide belegging in Europese aandelen. En die daarnaast milieu en winstgevendheid belangrijk vindt. Het fonds is één van de goedkoopste in zijn categorie. Het fonds belegt in ondernemingen uit lidstaten van de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen.

ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa

ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa past goed bij de belegger die zijn vastgoedportefeuille op een passieve manier Europees wil invullen. En die daarnaast maatschappelijk bewust wil beleggen.

Het fonds belegt in beursgenoteerde aandelen van Europese vastgoedondernemingen. Het fonds kent een passief beleggingsbeleid, waarbij het de benchmark repliceert. De benchmark is samengesteld op basis van aandelen van als duurzaam gekwalificeerde vastgoedondernemingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van duurzaamheidsinformatie die specifiek betrekking heeft op vastgoedondernemingen. De ondernemingen zijn onder meer beoordeeld op in hoeverre deze bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) zoals opgesteld door de Verenigde Naties. De doelstelling is het behalen van een rendement dat het rendement van de benchmark evenaart. Het uitlenen van aandelen (securities lending) is niet toegestaan en het valutarisico wordt niet afgedekt.

ACTIAM Duurzame Mixfondsen

De ACTIAM Duurzame Mixfondsen passen goed bij de belegger die kiest voor weinig risico en een stabiel rendement. En die daarnaast maatschappelijk bewust wil beleggen. Het fonds is één van de goedkoopste in zijn categorie. De fondsmanagers selecteren alleen landen en aandelen waarin we vanuit ons ESG-beleid mogen beleggen. ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief belegt vooral in Europese obligaties (65%), Europese liquiditeiten (10%) en wereldwijde aandelen (25%) . ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal belegt vooral in Europese obligaties (45%), Europese liquiditeiten (5%), wereldwijde aandelen (45%) en vastgoedondernemingen – passief (5%). ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief belegt vooral in Europese obligaties (25%), wereldwijze aandelen (65%) en vastgoedondernemingen – passief (10%).

 

ACTIAM Impact Financial Inclusion Fund

Het ACTIAM Financial Inclusion Fund heeft een duurzame doelstelling. Het fonds wil een positieve maatschappelijke impact realiseren door onderhandse leningen te verstrekken aan financiële instellingen in opkomende landen. Op deze manier wil ACTIAM bijdragen aan de toegang tot financiering van micro- en MKB-ondernemingen, in deze landen. Professionele investeerders kunnen instappen in een reeds volledig belegde portefeuille met een succesvol track record. Het fonds speelt bovendien in op de groeiende vraag van beleggers om actief een bijdrage te leveren aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals – SDG’s). Het fonds sluit goed aan op de groeitrend van het micro- naar het MKB-segment in deze regio. Dit is een belangrijke ontwikkeling omdat het MKB in opkomende landen goed is voor 45% van de totale werkgelegenheid, 4 van de 5 formele banen en 33% van het nationale inkomen.

ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds

ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds past goed bij de belegger die in een keer wil beschikken over een goed gespreide belegging in wereldwijde aandelen met een aantrekkelijk rendement. En die daarnaast maatschappelijk bewust wil beleggen. Het fonds is één van de goedkoopste in zijn categorie. Het fonds belegt in goed verhandelbare aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Europa, de Verenigde Staten, Azië en opkomende landen.