ASN Milieu & Waterfonds

Kenmerken

  • Dit fonds belegt in aandelen van ondernemingen die werken aan milieuproblemen, vaak met technologisch geavanceerde oplossingen.
  • Het fonds belegt in ondernemingen (wereldwijd) die actief zijn in de sectoren water (50%), afvalbeheer en recycling (20%) en duurzame energie (30%).
  • Deze ondernemingen bevinden zich vooral in de sectoren kapitaalgoederen, nutsbedrijven en zakelijke dienstverlening.

NN (L) Climate & Environment

Het fonds wordt actief beheerd om bedrijven te identificeren die behalve een financieel rendement ook een positieve maatschappelijke en milieu-impact genereren. Het fonds volgt een thematische beleggingsbenadering en richt zich daarbij op beleggingen in bedrijven die oplossingen bieden om de duurzaamheid van onze natuurlijke hulpbronnen te ondersteunen, bijvoorbeeld met betrekking tot schaarste van water, voedselzekerheid, energietransitie en de circulaire economie. Impactanalyse, traditionele financiële analyse en ESG-analyse (milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en corporate governance) maken deel uit van het selectieproces. Met name bedrijven met een positieve maatschappelijke en milieu-impact kwalificeren zich voor opname in het fonds. Het gevolg is dat niet wordt belegd in bedrijven met controversiële activiteiten of controversieel gedrag op ESG-gebied, of bedrijven die de principes van het Global Compact, bijvoorbeeld inzake mensenrechten of milieubescherming, schenden.

RobecoSAM Sustainable Water Fund N EUR

Triodos Energy Transition Europe Fund

Zeewind Nieuwe Parken