Beperkte stijging beheerd vermogen Triodos Investment Management in 2023

In 2023 steeg het beheerd vermogen van Triodos Investment Management naar EUR 5,7 miljard (eind 2022: EUR 5,5 miljard). Ten opzichte van de eindejaarscijfers van 2022 steeg het totaal beheerd vermogen met 2,8%.

Dick van Ommeren, directievoorzitter van Triodos Investment Management: “Hoewel we blij zijn dat ons beheerd vermogen in 2023 weer een stijgende lijn vertoont, moeten we ook erkennen dat het afgelopen jaar uitdagingen met zich meebracht. Het beleggerssentiment bleef aan de voorzichtige kant, vooral wat betreft directe investeringen in duurzame projecten en bedrijven. Het blijft echter van vitaal belang dat we ook blijven investeren in niet-beursgenoteerde initiatieven die vooroplopen in de duurzame transitie. Alleen door zowel beursgenoteerde als directe investeringen te combineren kunnen we echt een verschil maken vanuit het perspectief van positieve impact.”

Ontwikkeling Triodos investeringsfondsen in 2023

De Triodos beleggingsfondsen bieden beleggers de mogelijkheid om direct te beleggen in duurzame sectoren. Deze sectoren variëren van microfinanciering in opkomende markten, duurzame energie en biologische landbouw tot beursgenoteerde ondernemingen die actief bijdragen aan de door Triodos opgestelde duurzame transitiethema’s.

Het gecombineerde vermogen onder beheer van de Triodos Impact Equities and Bonds fondsen (Triodos SICAV l), die beleggen in beursgenoteerde ondernemingen, steeg met 5,4% tot EUR 2.799,5 miljoen. Het beheerd vermogen in de discretionaire portefeuilles van Triodos Bank Private Banking Nederland, die door Triodos Investment Management worden beheerd, steeg met 8,7% tot EUR 818,5 miljoen.

Het gecombineerde vermogen onder beheer van de Triodos Impact Strategy Funds, vier Fund-of-Funds die beleggen in acht Triodos fondsen en in alle impactthema’s van Triodos Investment Management, steeg met 11,5% tot EUR 166,7 miljoen.

Triodos Energy Transition Europe Fund, het fonds dat belegt in bedrijven die hernieuwbare energie opwekken, energie-efficiëntie verbeteren en/of energieflexibiliteit bieden, zag het beheerd vermogen in de loop van het jaar met 8,8% dalen tot EUR 167,8 miljoen. Deze daling was grotendeels het gevolg van de ontwikkeling van de energieprijzen.

Het beheerd vermogen van Triodos Microfinance Fund, het fonds dat belegt in financiële instellingen in opkomende markten, daalde met 10,3% tot EUR 473,3 miljoen. Triodos Fair Share Fund, het zusterfonds van Triodos Microfinance Fund dat zich specifiek richt op particuliere beleggers, zag het beheerd vermogen met 8,3% dalen tot EUR 333,3 miljoen.

Het beheerd vermogen van Triodos Groenfonds, het Nederlandse fonds dat investeert in groene projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen, daalde met 5,0% tot EUR 845,3 miljoen. Deze daling kan voornamelijk worden toegeschreven aan de stijgende rente en het voorzichtige beleggerssentiment, waardoor de instroom in het fonds negatief werd beïnvloed.

Triodos Food Transition Europe Fund, het fonds dat investeerders de mogelijkheid biedt om te participeren in de groeiende sector voor biologische en duurzame voeding in Europa, daalde met 5,8% tot EUR 59,8 miljoen. Deze daling is voornamelijk het gevolg van aanhoudende marktturbulentie die een negatieve invloed had op de prestaties van de onderliggende portefeuille, wat tot uitdrukking komt in de intrinsieke waarde van het fonds.

Triodos Emerging Markets Renewable Energy Fund, het fonds dat investeert in de energietransitie in opkomende markten door het verstrekken van lange termijn financiering aan grootschalige

wind-, zon- en run-of-the-river waterkrachtprojecten, zag het beheerd vermogen met 8,7% toenemen tot EUR 37,5 miljoen.

Het beheerd vermogen van Triodos Multi Impact Fund, het Triodos-fund-of-funds, daalde met 11,9% tot EUR 27,4 miljoen aan het einde van het jaar.

In 2023 lanceerde Triodos Investment Management een beleggingsmandaat voor de BeFrank Sustainable Lifecycle, een duurzame pensioenoplossing voor deelnemers die pensioen opbouwen bij BeFrank. Eind 2023 bedroeg het beheerd vermogen van het BeFrank beleggingsmandaat EUR 106,3 miljoen.

Rendementen

De rendementen van de fondsen van Triodos Investment Management zijn in 2023 sterk verbeterd ten opzichte van de rendementen in 2022. Vooral de fondsen die beleggen in beursgenoteerde aandelen en obligaties behaalden solide rendementen in 2023.

Een uitzondering op de over het algemeen positieve rendementen is Triodos Energy Transition Europe Fund. In 2022 realiseerde het fonds een recordrendement van maar liefst 45%, als gevolg van een aanhoudende stijging van de elektriciteitsprijzen. In 2023 leidden de lagere elektriciteitsprijzen echter tot het tegenovergestelde resultaat, waardoor gedurende het jaar een negatief rendement werd behaald. Het rendement van Triodos Food Transition Europe Fund vormt tevens een uitzondering met een negatief rendement als gevolg van aanhoudende marktturbulentie.

Gerealiseerde impact

Het is Triodos Investment Management’s missie om geld te laten werken voor een positieve maatschappelijke en ecologische verandering. Met de positieve impact die via de investeringen wordt gerealiseerd, dragen wij bij aan een versnelling van de transitie naar een duurzamere samenleving.

In 2023 betekende dit dat:

  • de energie- en klimaatfondsen van Triodos Investment Management 202 projecten  in de energiesector financierden (2022: 185). Daarnaast werd 402 kton CO2e uitstoot vermeden (2022: 358 kton). Dit staat gelijk aan de vermeden uitstoot van ongeveer 2,7 miljard kilometer afgelegd door 230.000 auto’s. De totale capaciteit van de stroomopwekkingsprojecten bedroeg 6.600 MW (2022: 5.500 MW), waarmee het equivalent wordt geproduceerd van de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van 7,4 miljoen huishoudens wereldwijd, of ongeveer 366.000 op basis van ons aandeel in de totale financiering van deze projecten (2022: 347.000).
  • ongeveer 30.200 kleine boeren (2022: 42.800) in zeven opkomende markten wereldwijd direct en eerlijk werden betaald bij levering van hun oogst. De afname van het aantal boeren is het gevolg van een lager aantal verstrekte leningen in 2023. De boeren hadden in 2023 de beschikking over 16.900 hectare gecertificeerde biologische landbouwgrond (2022: 57.100). Daar kwam nog eens 5.100 hectare in transitie bij (2022: 6.000). De oogsten van de boeren brachten zeven verschillende fairtrade en biologische producten op de internationale markten, waaronder koffie, cacao, rijst, vruchtensap en sesam.
  • 128 boerderijen door Triodos Investment Management werden gefinancierd die samen ongeveer 10.600 hectare biologische landbouwgrond beheerden in heel Europa, wat overeenkomt met 15.600 voetbalvelden. Met behulp van de ecologische voetafdrukmethode, ontwikkeld door het Global Footprint Network en het Wereld Natuur Fonds (WWF), is een schatting gemaakt van het totale aantal mensen dat van biologisch voedsel zou kunnen worden voorzien door de gefinancierde landbouwgrond. Voor 2023 is dit ongeveer 6.500 mensen (2022: 6.600). Vermenigvuldiging van dit aantal met het aantal dagen in een jaar en 3 maaltijden per dag resulteert in ongeveer 7,1 miljoen biologische maaltijden die geproduceerd zouden kunnen worden met de producten van de boerderijen.
  • we financiering verstrekten aan 105 opkomende en gevestigde financiële instellingen (2022: 113) die zich inzetten voor inclusieve financiering in 44 landen in Latijns-Amerika, Azië, Oost-Europa en Afrika. Deze instellingen bereikten ongeveer 18,2 miljoen klanten die leenden voor een betere levenskwaliteit (2022: 20,3 miljoen). Ongeveer 20,4 miljoen mensen met een laag inkomen maken gebruik van de spaardiensten die deze instellingen aanbieden (2022: 19,9 miljoen). Van de kredietklanten is 78% vrouw. Vrouwen de vrijheid geven om hun inkomen te beheren en hun gezin te ondersteunen versterkt hun positie en heeft aantoonbaar een grotere economische impact.
  • de footprint benchmark resultaten voor de Impact Equities en Bonds fondsen waren gemiddeld:
    – Broeikasgasemissies: 53% lagere footprint ten opzichte van de benchmark (2022: 52% lager)
    – Watergebruik: 77% lagere footprint ten opzichte van de benchmark (2022: 82% lager)
Share Button