Beheerd vermogen Triodos IM stijgt 11% in het eerste halfjaar van 2021

In het eerste halfjaar van 2021 is het beheerd vermogen van Triodos Investment Management gestegen naar EUR 6.1 miljard (ultimo 2020: EUR 5.4 miljard). Vergeleken met de eindejaarscijfers van 2020 is het totaal beheerd vermogen met 11% gestegen.

 Jacco Minnaar, directievoorzitter van Triodos Investment Management: “Ondanks de aanhoudende impact van COVID-19 op onze organisatie – voornamelijk wat betreft reisrestricties en de noodzaak om op afstand te werken – zijn we in het eerste halfjaar in staat geweest om een duidelijke groei te realiseren. Voor de tweede helft van dit jaar is de verwachting dat de COVID-19 maatregelen op veel plekken in de wereld verder zullen worden losgelaten, wat waarschijnlijk een positieve impact zal hebben op zowel maatschappijen als economieën wereldwijd. Ik verwacht dat deze ontwikkeling bij zal dragen aan de aanhoudende groei van Triodos IM, waarbij we worden geholpen door de onmiskenbare toename in de vraag naar beleggen met positieve impact. Iets wat nog verder is aangewakkerd als gevolg van de COVID-19 crisis.”

Ontwikkelingen Triodos beleggingsfondsen eerste halfjaar 2021

De Triodos beleggingsfondsen bieden beleggers de mogelijkheid om direct te beleggen in duurzame sectoren. Deze sectoren variëren van microfinanciering in opkomende markten, duurzame energie en biologische landbouw tot beursgenoteerde ondernemingen die actief bijdragen aan de door Triodos opgestelde duurzame transitiethema’s.

In het eerste halfjaar van 2021 zijn de Triodos Impact Equities and Bonds fondsen (Triodos SICAV l), welke beleggen in beursgenoteerde bedrijven, gegroeid met 20,7% naar EUR 2.958,1 miljoen. Het beheerd vermogen in de discretionaire portefeuilles van Triodos Bank Private Banking Nederland, welke beheerd worden door Triodos Investment Management, steeg met 11,4% naar EUR 880,8 miljoen.

Triodos Food Transition Europe Fund, het fonds dat investeerders de mogelijkheid biedt om te participeren in de groeiende sector voor biologische en duurzame voeding in Europa, zag het beheerd vermogen stijgen met 26,9% naar EUR 61,4 miljoen.

Triodos Groenfonds, het fonds dat belegt in groene projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen, groeide met 0,6% naar EUR 1.088,3 miljoen. Het beheerd vermogen van Triodos Energy Transition Europe Fund, het fonds dat belegt in kleine tot middelgrote duurzame energieprojecten, daalde met 15,9% naar EUR 128,0 miljoen.

Triodos Microfinance Fund groeide met 0,4% naar EUR 446,6 miljoen en het beheerd vermogen van Triodos Fair Share Fund groeide met 5,4% naar EUR 371,2 miljoen. Beide fondsen beleggen in microfinancieringsinstellingen en banken in opkomende markten maar bedienen verschillende type beleggers. Triodos Microfinance Fund is een fonds voor gekwalificeerde en professionele beleggers terwijl Triodos Fair Share Fund gericht is op Nederlandse retailbeleggers.

Het beheerd vermogen van Triodos Multi Impact Fund, het Triodos fund-of-funds, groeide met 3,4% naar EUR 33.1 miljoen. De intrinsieke waarde van SFRE Fund, het eerste wereldwijde, open-end beleggingsfonds dat is opgericht om langetermijnkapitaal te verstrekken aan waardengedreven banken, is gelijk gebleven op USD 39,2 miljoen.

Rendementen

Op basis van intrinsieke waarde op de laatste handelsdag van juni 2021 bedroegen de rendementen:

 

Bijna alle fondsen van Triodos Investment Management hebben rendementen gerealiseerd in lijn met of boven de verwachting. De Impact Equities and Bonds fondsen die beleggen in aandelen hebben geprofiteerd van een aanhoudende stijging van wereldwijde aandelenmarken. Triodos Food Transition Europe Fund heeft in het bijzonder geprofiteerd van een positieve herwaardering van de portefeuille waarmee dit fonds een zeer sterk resultaat heeft weten te realiseren in het eerste halfjaar.

Share Button