ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa

ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa past goed bij de belegger die zijn vastgoedportefeuille op een passieve manier Europees wil invullen. En die daarnaast maatschappelijk bewust wil beleggen.

Het fonds belegt in beursgenoteerde aandelen van Europese vastgoedondernemingen. Het fonds kent een passief beleggingsbeleid, waarbij het de benchmark repliceert. De benchmark is samengesteld op basis van aandelen van als duurzaam gekwalificeerde vastgoedondernemingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van duurzaamheidsinformatie die specifiek betrekking heeft op vastgoedondernemingen. De ondernemingen zijn onder meer beoordeeld op in hoeverre deze bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) zoals opgesteld door de Verenigde Naties. De doelstelling is het behalen van een rendement dat het rendement van de benchmark evenaart. Het uitlenen van aandelen (securities lending) is niet toegestaan en het valutarisico wordt niet afgedekt.

DD Alternative Fund

Het DD Alternative Fund N.V. (DDAF) is een wereldwijd duurzaam aandelenfonds dat belegt in alternatieve beleggingscategorieën, waaronder in het bijzonder ondernemingen die beleggen in vastgoed en infrastructuur. DDAF streeft naar een netto rendementsdoelstelling van 7% gemiddeld per jaar over de lange termijn. Het fonds belegt in ten minste twintig ondernemingen die voldoen aan onze kwaliteitscriteria ( ‘schijf van vijf’); koplopers op het gebied van duurzaamheid, een sterk bedrijfsmodel, een bewezen track record ten aanzien van omzet- en winstgroei, een sterke balanspositie en een aantrekkelijke waardering. Bij DDAF is de analyse op duurzaamheids- en financiële aspecten volledig geïntegreerd.

DDAF kent een open-end structuur en is dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam en NPEX.