ESG en Klimaatrisico’s gaan meewegen in bepaling marktwaarde zakelijk vastgoed

ESG en klimaatrisico’s hebben steeds meer invloed op de waardeontwikkeling van onroerend goed. Het is daarom belangrijk dat dit soort risico’s beter worden meegenomen in de waardering van onroerend goed. Daarom hebben banken samen met de grote taxatiekantoren, taxatiesoftwareleveranciers en brancheverenigingen van taxateurs en makelaars een nieuwe duurzaamheidsparagraaf ontwikkeld voor taxaties van commercieel- en zakelijk vastgoed. Hiermee wordt in het taxatierapport expliciet rekening gehouden met ESG en klimaatrisico’s, zoals bijvoorbeeld overstromingen, bij het bepalen van de marktwaarde. De nieuwe duurzaamheidsparagraaf gaat in op 17 februari.

Door het invullen van deze vernieuwde paragraaf wordt het voor taxateurs makkelijker om de duurzaamheidsprestaties van een pand te beschrijven en de impact in te prijzen in de marktwaarde. Zo wordt bijvoorbeeld het feitelijke energiegebruik uitgevraagd, zodat de CO2-uitstoot en de kosten voor energiegebruik kunnen worden ingeschat. Ook moeten risico’s op bijvoorbeeld overstroming, bosbranden en funderingsproblemen worden meegenomen bij het bepalen van de marktwaarde. Tot slot wordt de taxateur gevraagd om te bepalen wat de marktwaarde is van het getaxeerde object, als het wordt verduurzaamd naar bijvoorbeeld een A-label, inclusief de maatregelen en kosten daarvoor.

Voor banken en andere opdrachtgevers is het belangrijk dat deze risico’s worden meegenomen, omdat de waarde van het onderpand niet te laag mag zijn in verhouding tot de gevraagde lening. Een correcte taxatie vormt daarom de basis voor verantwoorde kredietverlening aan de vastgoedsector. De nieuwe paragraaf sluit aan bij de ESG-rapportage verplichtingen van grote en beursgenoteerde bedrijven om verslag uit te brengen over hun duurzaamheidsbeleid en prestaties.

Gesprek aan gaan met klanten

Nederlandse banken kunnen én willen voorloper zijn bij de verduurzaming van de samenleving. Dat hoort bij hun taak om vanuit risico’s en kansen te denken én bij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Volgens initiatiefnemer Reinier Mijsberg, Hoofd Taxatieteam bij ABN AMRO en lid van de werkgroep Taxaties van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) kunnen banken hier dankzij de nieuwe duurzaamheidsparagraaf een positieve bijdrage aan leveren: ‘Het bootje moet nu uit de haven. Het is tijd dat ESG en klimaatrisico’s mee worden genomen in elke taxatie, zodat de impact op de marktwaarde ook duidelijk wordt. Wij zullen als banken onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en in gesprek blijven gaan met onze klanten om hen te helpen met de verduurzaming van hun vastgoed.’

Share Button