ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds

ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds past goed bij de belegger die in één keer zijn Europese obligatieportefeuille wil invullen. En die daarnaast maatschappelijk bewust wil beleggen. Het fonds is één van de goedkoopste in zijn categorie. Het fonds belegt in euro staatsobligaties en in bedrijfsobligaties waarvan minimaal 90% met een minimale gemiddelde rating van BBB- en maximaal 10% met een lagere gemiddelde rating. De gewogen gemiddelde waardering voor alle beleggingen is minimaal A-.

ASN Duurzaam Obligatiefonds

Kenmerken

  • Het ASN Duurzaam Obligatiefonds belegt in euro-obligaties van nationale overheden. De landen waarin het fonds belegt, worden eens per jaar geselecteerd op basis van hun sociale- en milieuprestaties en een financieel criterium: hun betalingsbalans.
  • Het fonds belegt in West-Europese landen; ongeveer 20% in Nederland.

DD Income Fund

Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund

NN (L) Corporate Green Bond

Het fonds belegt voornamelijk in een portefeuille van wereldwijde groene bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit (met een rating van AAA tot BBB-) die hoofdzakelijk in euro’s zijn uitgedrukt. Groene obligaties zijn obligaties waarvan de opbrengst wordt gebruikt om nieuwe en/of bestaande milieuvriendelijke projecten te (her)financieren. Het fonds kan tot maximaal 10% van het vermogen beleggen in obligaties met een hoger risico (met een kredietwaardigheidsrating lager dan BBB-). Om te bepalen welke effecten in aanmerking komen, controleren wij of de geselecteerde obligaties voldoen aan de Green Bond Principles zoals geformuleerd door de International Capital Market Association. Bovendien worden uitgevers met uiterst controversiële activiteiten op het gebied van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en corporate governance (ESG), een lage ESG-score of een zwak ESG-beleid uitgesloten. Het fonds wordt actief beheerd.

NN (L) Euro Green Bond-fonds

Voor dit fonds worden de partijen die de obligaties uitgeven zelf op duurzaamheidscriteria getoetst, en moet ook het geld dat met de obligatieleningen wordt opgehaald naar groene projecten gaan.

NN (L) Euro Sust Credit (ex Financials) N Cap EUR

Het fonds belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit die in euro’s noteren. Bij de samenstelling van de portefeuille wordt naast het beoordelen op duurzaamheid ook scherp gelet op het debiteurenrisico en op het realiseren van een goede spreiding. Het fonds belegt niet in bedrijven die structureel in strijd met algemeen geaccepteerde verdragen en conventies op sociaal- en milieugebied opereren. Dit betreft bijvoorbeeld overtredingen van milieuwetgeving, arbeidsvoorwaarden (VN-ILO conventies) of de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Triodos Euro Bond Impact Fund