ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds

ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds past goed bij de belegger die in één keer zijn Europese obligatieportefeuille wil invullen. En die daarnaast maatschappelijk bewust wil beleggen. Het fonds is één van de goedkoopste in zijn categorie. Het fonds belegt in euro staatsobligaties en in bedrijfsobligaties waarvan minimaal 90% met een minimale gemiddelde rating van BBB- en maximaal 10% met een lagere gemiddelde rating. De gewogen gemiddelde waardering voor alle beleggingen is minimaal A-.

ASN Duurzaam Obligatiefonds

Kenmerken

  • Het ASN Duurzaam Obligatiefonds belegt in euro-obligaties van nationale overheden. De landen waarin het fonds belegt, worden eens per jaar geselecteerd op basis van hun sociale- en milieuprestaties en een financieel criterium: hun betalingsbalans.
  • Het fonds belegt in West-Europese landen; ongeveer 20% in Nederland.

DD Income Fund

DD Income Fund (DDIF) is een wereldwijd duurzaam obligatiefonds en streeft naar het realiseren van een netto rendement dat over de economische cyclus, doorgaans zeven tot tien jaar, gemiddeld jaarlijks 100-200 basispunten boven 3-maands Euribor ligt.

DDIF streeft naar een brede, middels ten minste 30 individuele vastrentende waarde titels in de portefeuille, wereldwijde invulling van vastrentende waarden. DDIF kan wereldwijd beleggen in staats(gegarandeerde) obligaties van ontwikkelde en opkomende landen, bedrijfsobligaties (investment grade en high yield) en in microfinancieringsleningen en andere financiële instrumenten met een stabiel inkomen. Door te beleggen in diverse onderdelen van de markt voor vastrentende waarden kan DDIF beter inspelen op verschillende marktomstandigheden en een breder gediversifieerde beleggingsportefeuille samenstellen hetgeen het risicoprofiel ten goede komt. DD Income Fund heeft vijf globes van Morningstar op het gebied van duurzaamheid. DD Income Fund heeft een open-end structuur en is dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam en NPEX.

Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund

NN (L) Euro Green Bond-fonds

Voor dit fonds worden de partijen die de obligaties uitgeven zelf op duurzaamheidscriteria getoetst, en moet ook het geld dat met de obligatieleningen wordt opgehaald naar groene projecten gaan.

NN (L) Euro Sust Credit (ex Financials) N Cap EUR

Het fonds belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit die in euro’s noteren. Bij de samenstelling van de portefeuille wordt naast het beoordelen op duurzaamheid ook scherp gelet op het debiteurenrisico en op het realiseren van een goede spreiding. Het fonds belegt niet in bedrijven die structureel in strijd met algemeen geaccepteerde verdragen en conventies op sociaal- en milieugebied opereren. Dit betreft bijvoorbeeld overtredingen van milieuwetgeving, arbeidsvoorwaarden (VN-ILO conventies) of de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Triodos Euro Bond Impact Fund