ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds

ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds past goed bij de belegger die in één keer wil beschikken over een goed gespreide belegging in Europese aandelen. En die daarnaast milieu en winstgevendheid belangrijk vindt. Het fonds is één van de goedkoopste in zijn categorie. Het fonds belegt in ondernemingen uit lidstaten van de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen.

ACTIAM Duurzaam Wereld Aandelenfonds

ACTIAM Duurzaam Wereld Aandelenfonds past goed bij de belegger die in een keer wil beschikken over een goed gespreide belegging in wereldwijde aandelen met een aantrekkelijk rendement. En die daarnaast maatschappelijk bewust wil beleggen. Het fonds is één van de goedkoopste in zijn categorie. Het fonds belegt in goed verhandelbare aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Europa, de Verenigde Staten, Azië en opkomende landen.

Aegon Duurzaam Index Aandelen Fonds

Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds

ASN Duurzaam Aandelenfonds

Kenmerken

  • Beleggen in ondernemingen die voldoen aan de duurzaamheidstoets.
  • Beleggen in ondernemingen die een zinvolle rol spelen in de duurzame, rechtvaardige samenleving waarnaar de ASN Bank streeft.
  • Beleggen in bijvoorbeeld ICT-ondernemingen, producenten van duurzame energie, farmacie, duurzame consumentengoederen en bouwbedrijven.
  • De portefeuille is gespreid over Europa (circa 65%), Noord-Amerika (circa 25%), Japan(circa 10%).

ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Kenmerken

  • Beleggen in kleine tot middelgrote Europese ondernemingen die bijdragen aan een duurzame, rechtvaardige samenleving waarnaar de ASN Bank streeft. Het fonds belegt voor de langere termijn.
  • Het fonds spoort bedrijven in de portefeuille actief aan om duurzamer te ondernemen. De beleggingen zijn gespreid over ongeveer dertig Europese ondernemingen, daardoor is deze actieve aanpak mogelijk.

BNP Paribas Dutch ESG Netherlands Index Fund

DD Equity Fund

Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het Fonds) hanteert een bottom-up beleggingsproces om een geconcentreerde portefeuille van kleine Europese ondernemingen van hoge kwaliteit of met een speciale situatie op te bouwen, met als doel een sterk resultaat op de lange termijn. De ondernemingen in de portefeuille houden zich aan strenge milieu-, ethische en sociale normen.

Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V.

Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (KGSEF) biedt de mogelijkheid te beleggen in een gespreide portefeuille van wereldwijd beursgenoteerde aandelen van ondernemingen die voldoen aan strikte duurzaamheidseisen.

Kempen Sustainable Value Creation Fund

Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (KESVCF) is primair opgezet voor lange termijn beleggers en biedt de mogelijkheid te beleggen in een gespreide portefeuille van Europese beursgenoteerde aandelen van ondernemingen die open staan voor betrokken aandeelhouderschap en milieu, maatschappelijke en governance criteria in hun strategie integreren. KESVCF streeft ernaar beleggingen te selecteren waarbij de focus ligt op de lange termijn en duurzame groei.

Beleggingen in het KESVCF worden gescreened door een onafhankelijke dataprovider om te beoordelen of de beleggingen aan milieu, maatschappelijke en governance (ESG) criteria voldoen. KESVCF belegt alleen in ondernemingen met een ESG-rating van ten minste BB of een vergelijkbare rating.

NN (L) European Sustainable Equity N Cap EUR

Het fonds belegt in beursgenoteerde ondernemingen in Europa die een duurzaam groeibeleid voeren. Deze bedrijven combineren hun streven naar goede financiele resultaten met respect voor maatschappelijke normen, bijvoorbeeld: mensenrechten, antidiscriminatie, kwesties met betrekking tot kinderarbeid, respect voor het milieu en een goed bestuur. Het beheer van dit fonds vindt plaats door een team dat zich gespecialiseerd heeft in duurzaam beleggen.

NN Duurzaam Aandelen Fonds

Het fonds belegt wereldwijd in ondernemingen die een duurzaam ontwikkelingsbeleid nastreven dat voldoet aan de door ons gestelde criteria. Naast het direct in ondernemingen beleggen, kan het fonds voor het uitvoeren van de beleggingsstrategie ook in andere financiële instrumenten of beleggingsfondsen beleggen. Deze ondernemingen combineren hun streven naar goede financiële resultaten met respect voor maatschappelijke principes (bijv. mensenrechten, antidiscriminatie, kwesties met betrekking tot kinderarbeid) en respect voor het milieu. De geselecteerde ondernemingen moeten in hoge mate voldoen aan de criteria die worden gesteld aan ondernemingen die ‘de beste in hun klasse’ zijn. Gemeten over een periode van meerdere jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf MSCI World (Net). U kunt uw aandelen in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds. Het fonds zal een dividend uitkeren dat ten minste gelijk is aan het wettelijk vereiste.

NN Global Sustainable Opportunities

De Global Sustainable Opportunities-strategie combineert financieel én duurzaam rendement door wereldwijd te beleggen in de duurzame thema’s van de toekomst. Het fonds streeft er naar een meetbaar verschil te maken – of te wel impact – op deze gebieden. De strategie richt zich op kwaliteitsbedrijven met goede financiële vooruitzichten die een positieve impact hebben op milieu, mens en maatschappij. Dus impact én rendement. Het NN IP Sustainable Equity Team beheert de strategie. Met meer dan vijftien jaar ervaring is dit team één van de meest ervaren duurzame aandelenteams in de beleggingsindustrie

RobecoSAM Sustainable European Equities F EUR

SNS Euro Aandelenfonds

Sustainable Index Funds

Sustainable Europe Index Fund

Sustainable North America Index Fund

Sustainable World Index Fund

Triodos Multi Impact Fund

Triodos Pioneer Impact Fund