ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds

ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds past goed bij de belegger die in één keer wil beschikken over een goed gespreide belegging in Europese aandelen. En die daarnaast milieu en winstgevendheid belangrijk vindt. Het fonds is één van de goedkoopste in zijn categorie. Het fonds belegt in ondernemingen uit lidstaten van de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen.

ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds

ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds past goed bij de belegger die in een keer wil beschikken over een goed gespreide belegging in wereldwijde aandelen met een aantrekkelijk rendement. En die daarnaast maatschappelijk bewust wil beleggen. Het fonds is één van de goedkoopste in zijn categorie. Het fonds belegt in goed verhandelbare aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Europa, de Verenigde Staten, Azië en opkomende landen.

Allianz Global Sustainability IT4

ASN Duurzaam Aandelenfonds

Kenmerken

  • Beleggen in ondernemingen die voldoen aan de duurzaamheidstoets.
  • Beleggen in ondernemingen die een zinvolle rol spelen in de duurzame, rechtvaardige samenleving waarnaar de ASN Bank streeft.
  • Beleggen in bijvoorbeeld ICT-ondernemingen, producenten van duurzame energie, farmacie, duurzame consumentengoederen en bouwbedrijven.
  • De portefeuille is gespreid over Europa (circa 65%), Noord-Amerika (circa 25%), Japan(circa 10%).

ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Kenmerken

  • Beleggen in kleine tot middelgrote Europese ondernemingen die bijdragen aan een duurzame, rechtvaardige samenleving waarnaar de ASN Bank streeft. Het fonds belegt voor de langere termijn.
  • Het fonds spoort bedrijven in de portefeuille actief aan om duurzamer te ondernemen. De beleggingen zijn gespreid over ongeveer dertig Europese ondernemingen, daardoor is deze actieve aanpak mogelijk.

BNP ESG Netherlands Index Fund Classic

Het Fonds is een indexvolgend passief beheerd fonds. Het Fonds streeft ernaar het rendement van de MSCI Netherlands IMI ESG Universal Ex Select Global Sanctions and Business Involvement (NTR) Index (de «Index») te volgen (met een maximale tracking error* van 1%), door te beleggen in aandelen die zijn opgenomen in deze Index.

DD Equity Fund

DD Equity Fund (DDEF) is een wereldwijd duurzaam aandelenfonds met een netto rendementsdoelstelling van 8% gemiddeld per jaar over de lange termijn. Het fonds belegt in ten minste 25 ondernemingen die voldoen aan onze kwaliteitscriteria (onze ‘schijf van vijf’); koplopers op het gebied van duurzaamheid, een sterk bedrijfsmodel, een bewezen track record ten aanzien van omzet- en winstgroei, een sterke balanspositie en een aantrekkelijke waardering. Bij DDEF is de analyse op duurzaamheids- en financiële aspecten volledig geïntegreerd. DD Equity Fund heeft vijf globes/sterren van Morningstar: de hoogste score voor duurzaamheid en rendementen. DDEF heeft een open-end structuur en is dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam en NPEX.

Energie Transitiefonds

Het Energie Transitiefonds van Meewind investeert in groene energieprojecten door het verstrekken van leningen of het aankopen van aandelen. Daardoor rendeert de investering van het fonds. Hiermee kan dividend uitgekeerd worden aan de beleggers. Beleggers kunnen er ook voor kiezen om hun dividend verder te investeren in duurzame energie.

Het Energie Transitiefonds investeert in bedrijven en projecten die bijdragen aan de transitie naar een groene energievoorziening. Het fonds investeert onder andere in Energieconcurrent, houder van 70% van de aandelen van groene energieleverancier Greenchoice. Ook investeert het fonds in Greener, leverancier van mobiele batterijen.

Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund

Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V.

Kempen Sustainable Value Creation Fund

NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

Het fonds wordt actief beheerd en streeft naar een risico-rendementsprofiel in lijn met dat van de MSCI Emerging Markets (NR) Index, terwijl tegelijkertijd ESG-criteria worden toegepast om het duurzaamheidsprofiel van het fonds te vergroten. Het richt zich op bedrijven die hun streven naar goede financiële resultaten combineren met respect voor maatschappelijke normen (bijv. mensenrechten, antidiscriminatie, kwesties met betrekking tot kinderarbeid) en respect voor het milieu. De benchmark is een afspiegeling van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan niet beleggen in effecten die geen deel uitmaken van het benchmarkuniversum. Door het uitsluiten van bedrijven die niet voldoen op basis van het duurzaamheidsbeleid, is het waarschijnlijk dat er verschillen zijn tussen de samenstelling van de fondsportefeuille en die van de benchmark

NN (L) European Sustainable Equity N Cap EUR

Het fonds belegt in beursgenoteerde ondernemingen in Europa die een duurzaam groeibeleid voeren. Deze bedrijven combineren hun streven naar goede financiele resultaten met respect voor maatschappelijke normen, bijvoorbeeld: mensenrechten, antidiscriminatie, kwesties met betrekking tot kinderarbeid, respect voor het milieu en een goed bestuur. Het beheer van dit fonds vindt plaats door een team dat zich gespecialiseerd heeft in duurzaam beleggen.

NN Duurzaam Aandelen Fonds

Het fonds belegt wereldwijd in ondernemingen die een duurzaam ontwikkelingsbeleid nastreven dat voldoet aan de door ons gestelde criteria. Naast het direct in ondernemingen beleggen, kan het fonds voor het uitvoeren van de beleggingsstrategie ook in andere financiële instrumenten of beleggingsfondsen beleggen. Deze ondernemingen combineren hun streven naar goede financiële resultaten met respect voor maatschappelijke principes (bijv. mensenrechten, antidiscriminatie, kwesties met betrekking tot kinderarbeid) en respect voor het milieu. De geselecteerde ondernemingen moeten in hoge mate voldoen aan de criteria die worden gesteld aan ondernemingen die ‘de beste in hun klasse’ zijn. Gemeten over een periode van meerdere jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf MSCI World (Net). U kunt uw aandelen in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds. Het fonds zal een dividend uitkeren dat ten minste gelijk is aan het wettelijk vereiste.

NN Global Sustainable Opportunities

De Global Sustainable Opportunities-strategie combineert financieel én duurzaam rendement door wereldwijd te beleggen in de duurzame thema’s van de toekomst. Het fonds streeft er naar een meetbaar verschil te maken – of te wel impact – op deze gebieden. De strategie richt zich op kwaliteitsbedrijven met goede financiële vooruitzichten die een positieve impact hebben op milieu, mens en maatschappij. Dus impact én rendement. Het NN IP Sustainable Equity Team beheert de strategie. Met meer dan vijftien jaar ervaring is dit team één van de meest ervaren duurzame aandelenteams in de beleggingsindustrie

OBAM wereldwijde aandelenfonds

Robeco Sustainable European Stars Equities F EUR

SNS Euro Aandelen Plus­fonds 2

Sustainable Index Funds

Sustainable Europe Index Fund

Sustainable North America Index Fund

Sustainable World Index Fund

Triodos Global Equities Impact Fund

Triodos Multi Impact Fund

Triodos Pioneer Impact Fund