Carbon Equity Decarbonization Fund I

The Carbon Equity Decarbonization Fund allows you to invest alongside the world’s best climate funds

Getting our global emissions down to Net Zero requires innovation and scale. Many technologies to get to Net Zero exist and are cost competitive. Other technologies exist but need to come down in cost. Yet others do not exist yet. We need to:

  1. Rapidly scale cost-competitive technologies by innovating business models to reduce near-term emissions.
  2. Accelerate next-generation technologies and invest in enabling infrastructure to reduce emissions after 2030.
  3. Invest in R&D and negative emissions to close the gaps to net-zero by 2050.
The Carbon Equity Decarbonization fund does this by focusing on three key objectives:
  • Diversification
  • Impact
  • Returns
  • Access

Carbon Equity’s Decarbonization Fund I targets 5 to 7 VC and PE funds in one basket. That means that with one ticket, you invest in 5-7x more start-ups (and scale-ups), creating 5-7x as much diversification and 5-15x lower risk versus investing in a single fund.

Research by Cambridge Associates shows that the chance of one private equity fund returning less than the invested capital is about 24%. With a portfolio of three funds this risk is already reduced to 9%. With seven funds this risk goes down to 1.5%.

Cardano Impact Financial Inclusion Fund

Het Cardano Impact Financial Inclusion Fund (I) heeft een duurzame doelstelling. Het fonds wil een positieve maatschappelijke impact realiseren door onderhandse leningen te verstrekken aan financiële instellingen in opkomende landen. Op deze manier wil Cardano bijdragen aan de toegang tot financiering van micro- en MKB-ondernemingen, in deze landen. Professionele investeerders kunnen instappen in een reeds volledig belegde portefeuille met een succesvol track record. Het fonds speelt bovendien in op de groeiende vraag van beleggers om actief een bijdrage te leveren aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals – SDG’s). Het fonds sluit goed aan op de groeitrend van het micro- naar het MKB-segment in deze regio. Dit is een belangrijke ontwikkeling omdat het MKB in opkomende landen goed is voor 45% van de totale werkgelegenheid, 4 van de 5 formele banen en 33% van het nationale inkomen.

Impact Equity Fund

Wire Private Markets Fund (WPMF)

Het Wire Private Markets Fund (WPMF) is een toegankelijke en professionele oplossing voor particuliere en institutionele investeerders om hun vermogen bewust te beleggen. WPMF investeert in een internationaal gespreide portefeuille van 12-15 van de beste impact fondsen. WPMF draagt bij aan Regeneratie van natuurlijk én menselijk kapitaal en ambieert daarnaast een aantrekkelijk financieel rendement van 7-10% Net IRR.

Het fonds is opgezet door Wire Group, sinds 2010 specialist op het gebied van Impact Investeren en Bewuste Vermogensallocatie.