ABN AMRO MeesPierson heeft succesvol een Private Equity Impact Fonds gelanceerd

Bron
ABN AMRO

ABN AMRO MeesPierson heeft haar aanbod van duurzame beleggingen uitgebreid met een Private Equity Impact Fonds. Hiermee biedt zij klanten de mogelijkheid om ook te investeren in niet-beursgenoteerde bedrijven en met hun beleggingen positieve impact te maken voor mens, milieu en samenleving. ABN AMRO MeesPierson is één van de eerste banken die een private equity impact fonds aanbieden.

Impactbeleggen is een vorm van beleggen die naast financieel rendement een meetbaar positief effect op een duurzame toekomst voor mens en planeet als doel heeft. Doordat nauwgezet wordt gerapporteerd over de gemaakte impact wordt inzichtelijk welk positief verschil de investering maakt.

Via een feeder-masterstructuur wordt belegd in bedrijven die met hun producten, diensten, technologie of infrastructuur een positieve bijdrage leveren aan het oplossen van één of meerdere vraagstukken op sociaal en/of milieugebied. Deze beleggingen in het onderliggende fonds worden gekoppeld aan één of meerdere Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit zijn zeventien doelen die door de Verenigde Naties zijn opgesteld om in 2030 een duurzame wereld voor iedereen te bereiken. “Private Equity-beleggingen zijn gericht op de langere termijn. Dat betekent dat er geen sprake is van druk op het realiseren van resultaten op de korte termijn die ten koste gaan van het streven naar lange-termijnrendement. Duurzame bedrijven profiteren bovendien door in te spelen op lange-termijntrends; door uitdagingen bijvoorbeeld op gebied van klimaat en mensenrechten verandert wet- en regelgeving en door toenemend bewustzijn bij consumenten verandert de vraag naar producten. Hierdoor kan het risico-rendement-profiel gunstig uitpakken”, zegt Dirk-Jan Schuiten, Global Head of Private Equity van ABN AMRO.

Met het Private Equity Impact Fonds breidt ABN AMRO MeesPierson haar aanbod van duurzame beleggingsproducten uit. Zo biedt de bank al sinds 2015 impactbeleggingen in beleggingsfondsen aan en investeert zij namens klanten zo’n twee miljard euro in impactbeleggingsfondsen. Recent heeft de private bank voor haar inspanningen op dit gebied de ‘Cashcow Award Beste Aanbieder Impactbeleggen 2023’ gewonnen. “Duurzaamheid in beleggen is een trend die zich al langer uitkristalliseert. Op het gebied van private equity is duurzaamheid echter nog vrij nieuw. Met de introductie van een Private Equity Impact Fonds bieden we klanten nu ook de mogelijkheid om langs deze weg impact te realiseren”, aldus Schuiten. “Aandacht voor duurzaamheid helpt ook om bedrijven met toekomstperspectief te ontdekken. Zo kunnen zij profiteren van wereldwijde investeringen in duurzaamheidsinitiatieven. Gestimuleerd door overheden, maar ook door de groeiende maatschappelijke aandacht voor duurzame ontwikkelingen.”

Share Button