a.s.r. introduceert artikel 9 aandelenfonds impact beleggen, open voor derden

a.s.r. vermogensbeheer introduceert een nieuw aandelenfonds met sterk duurzaam karakter: het ‘ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds’ (AWIAF). Het AWIAF is, in lijn met de onlangs flink aangescherpte Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), gekwalificeerd als een artikel 9 fonds. Met dit fonds biedt a.s.r. voor het eerst ook institutionele klanten de mogelijkheid om te investeren in bedrijven die een positieve impact nastreven op mens, milieu en maatschappij. Dit fonds draagt daarnaast bij aan de ambitie van a.s.r. om per eind 2024 voor € 4,5 miljard aan impact beleggingen in portefeuille te hebben.

Het ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds (AWIAF) is geschikt voor institutionele klanten die net als a.s.r. ook willen beleggen in bedrijven die aantoonbaar een meetbare en positieve impact hebben op mens, milieu en maatschappij. De portefeuille bestaat uit maximaal 30 beursgenoteerde bedrijven en classificeert als artikel een 9 fonds. Alle beleggingen zijn aan te merken als duurzame beleggingen en dragen elk bij aan één of meerdere Sustainable Development Goals (SDGs), zoals vastgesteld door de Verenigde Naties.

Nico Rieske, hoofd aandelen bij a.s.r. vermogensbeheer: ‘In 2019 heeft het aandelenteam van a.s.r. vermogensbeheer een Impact Portefeuille opgericht. Hiermee werd toen invulling gegeven aan de ambitie van a.s.r. om het aantal impact beleggingen voor a.s.r. te vergroten. Met de introductie van het AWIAF krijgen nu ook onze klanten de mogelijkheid om net als a.s.r. in impact beleggingen te investeren. Daar zijn we best trots op. Onderdeel van onze filosofie is dat impact een scherp afgebakende beleggingscategorie moet zijn, maar daarnaast ook kans biedt op het behalen van een aantrekkelijk rendement. Kortom, een model dat rendeert op de lange termijn en waarmee we tegelijkertijd bijdragen aan het vooruithelpen van een duurzame wereld en leefbare samenleving.’

Artikel 9 kwalificatie

De SFDR is een Europese verordening die als doel heeft om meer transparantie te bieden over hoe financiële partijen duurzaamheidsrisico’s en -kansen opnemen in hun beleggingsbeslissingen en dient het beleggingsfonds voor het grootste deel uit zgn. duurzame beleggingen te bestaan. Duurzame beleggingen zijn beleggingen in een economische activiteit die bijdraagt aan het bereiken van een milieudoelstelling (E) dan wel de verwezenlijking van een sociale doelstelling (S), zonder dat er ernstige afbreuk wordt gedaan aan andere milieu- of sociale doelstellingen en de ondernemingen waarin belegd wordt praktijken op het gebied van goed bestuur volgen (G). Impact beleggingen zijn een categorie duurzame beleggingen. In het geval van artikel 9 is duurzaamheid een verbindend en verplicht onderdeel van het beleggingsproces. Voor meer informatie over de duurzaamheidskenmerken verwijzen wij naar de fondsinformatie op de website. a.s.r. vermogensbeheer benadrukt dat beleggen, naast kans op rendement, ook risico’s met zich meebrengt.

Share Button