Sustainable North America Index Fund (InsingerGilissen) best renderende duurzaam aandelenfonds in 2021

Het Sustainable North America Index Fund van InsingerGilissen is in 2021 het best renderende Nederlandse duurzaam aandelenfonds geweest met een rendement van +41,6%. Dit heeft Portaal Duurzaam Financieel (www.duurzaam-beleggen.nl) vandaag bekend gemaakt. Deze portal is in eigendom van Van der Molen Environmental Internet Services.

De AEX steeg in 2021 met 27,7% en alle duurzame aandelenfondsen wisten een positief rendement te behalen.

Na het Sustainable North America Index Fund behaalde het NN Duurzaam Aandelen Fonds samen met het Kempen Global Sustainable Equity fonds de gedeelde tweede plaats met een rendement van + 37,8%.

De rendementsgegevens zijn afkomstig van Morningstar.

Sinds het jaar 2002 wordt jaarlijks door Van der Molen E.I.S. bepaald welk ‘Nederlands’ duurzaam aandelenfonds (uitgezonderd sectorfondsen) het hoogste gerendeerd heeft in het kalenderjaar. Van der Molen E.I.S. heeft als eerste het initiatief genomen hiervoor. Voor een overzicht van alle voorgaande jaren klik hier.

 

SFDR

Met de invoering van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) moeten fondsbeheerders informatie over duurzaamheid vermelden in de prospectussen van de door hen beheerde (sub)fondsen. De AFM houdt er toezicht op of dit ook gebeurt. Onder deze nieuwe regelgeving worden artikel 8-fondsen ingedeeld als fondsen die actief milieu- of sociale kenmerken bevorderen, terwijl artikel 9-fondsen duurzame beleggingen als doelstelling hebben. Artikel 9-fondsen zijn dus het meest groen. Het Sustainable North America Index Fund is een artikel 8 fonds. De beide andere fondsen in de top 3 (het NN Duurzaam Aandelen Fondsen en het Kempen Global Sustainable Equity fonds) zijn beiden artikel 9 fondsen. Vanaf volgend jaar beperken we de scope van de ranking tot alleen artikel 9 fondsen.

Share Button