Enorme belangstelling voor obligaties via investeringsplatform Invesdor in Windpark Westermeerwind

Bron
Invesdor

Binnen een periode van nog geen vijf weken maakten bijna 600 omwonenden van Windpark Westermeerwind van 18 jaar of ouder gebruik van de kans om financieel deel te nemen in Windpark Westermeerwind. Zowel grote als kleine beleggers toonden grote belangstelling, waardoor de emissie ruim werd overtekend. Het maximale aanbod was 10.000 obligaties (totaal € 5 miljoen). Omwonenden schreven echter in voor ruim € 10 miljoen. 61% van de investeerders kregen hun volledige aanvraag toegewezen, de grootste beleggers kregen door het vooraf gepubliceerde verdelingsmodel maximaal 25 obligaties voor een bedrag van € 12.500,- toegewezen. Voor het ophalen van de beoogde funding ging Windpark Westermeerwind de samenwerking aan met Invesdor: het grootste pan-Europese investeringsplatform voor duurzame en maatschappelijke bedrijven.

Bestuurder Bert Bult van Windpark Westermeerwind is blij met de enthousiaste reacties van de omwonenden. “In 2018 kregen omwonenden voor het eerst gelegenheid financieel deel te nemen in het windpark via een aandelen- of een leningenfonds. Dat er na aflossing van het eerste leningenfonds dit voorjaar nu opnieuw zoveel animo is voor het tweede obligatiefonds is prachtig. Met het rendement van 7,5% op deze nieuwe obligaties kunnen omwonenden écht meeprofiteren van het windpark, zoals we altijd beloofd hebben.”

Windmeerwind is een windmolenpark ‘voor en door de polder’. Alleen inwoners van de gemeente Urk, Noordoostpolder en voormalig Lemsterland konden zich daarom inschrijven voor deze obligaties.

Financieringsplatform Invesdor en Gavoordewind.nl slaan handen ineen

De uitgifte van de obligaties werd verzorgd door het investeringsplatform Invesdor, dat in Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Finland actief is op het gebied van duurzaam investeren. Vanaf maandag 6 mei tot en met donderdag 6 juni stond de propositie live op het platform en konden geïnteresseerden omwonenden zich via gavoordewind.nl inschrijven. Alle inschrijvers hebben inmiddels een mail van Invesdor ontvangen met hierin het aantal toegewezen obligaties.

Ellen Hensbergen, Managing Director Invesdor Benelux, ziet deze succesvolle financieringscampagne als een positieve stap voorwaarts in de energietransitie. “Uit deze enorme belangstelling blijkt opnieuw dat omwonenden graag investeren in de energietransitie. Het hand in hand met de gemeenschap tot stand brengen van deze financiering, creëert draagvlak voor de realisatie van de energietransitie.”

De obligaties zijn toegewezen op basis van de daarvoor afgesproken ‘baksteenmethode’. Hierbij krijgt elke inschrijver in de eerste verdelingsronde één obligatie toegewezen, in de tweede ronde een tweede obligatie en zo verder tot alle obligaties vergeven zijn. De hoogste inschrijvers krijgen hierbij minder toegewezen dan waarvoor ze hebben ingeschreven. Projectdirecteur Anne de Groot: “Voor deze manier van verdeling is bewust gekozen. We wilden namelijk zoveel mogelijk omwonenden laten meeprofiteren. Ik ben erg blij met de brede betrokkenheid en het vertrouwen dat de inwoners van de Noordoostpolder in het windpark hebben.”

Over Windpark Westermeerwind

Windpark Westermeerwind is gelegen in het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder. Het windpark bestaat uit 48 turbines van 3 MW en heeft een vermogen van 144 MW. Dat is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van 160.000 huishoudens.

Share Button