SDE++ 2022 vermindert CO2-uitstoot met 4,6 Mton

De subsidieronde van de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) in 2022 levert in totaal 4,6 miljoen ton (Mton) minder CO2-uitstoot per jaar op. Ondernemers kregen subsidie toegewezen voor 1.677 projecten die grootschalig duurzame energie opwekken of de CO2-uitstoot verminderen. Bij elkaar gaat het om een bedrag van ongeveer € 11,9 miljard.

De 4,6 Mton CO2-vermindering wordt gehaald als alle projecten volledig in bedrijf zijn en maximaal produceren. Ter vergelijking: het doel van het Klimaatakkoord is om in 2030 per jaar 161 Mton minder CO2 uit te stoten dan in 1990.

Grootste deel van subsidie naar CO2

Het overgrote deel van het subsidiebudget gaat naar projecten voor CO2-afvang en –opslag, namelijk € 6,7 miljard. Alle 8 maken gebruik van het Aramis-project voor de opslag van CO2. Dit project bouwt een nieuwe infrastructuur voor transport van CO2 naar platforms op zee. Daar wordt de CO2 in lege gasvelden, diep in de ondergrond, opgeslagen. De totale verwachte CO2-vermindering van deze projecten komt uit op maximaal 2,86 Mton per jaar.

Meeste projecten voor zonnepanelen

De meeste ondernemers kregen subsidie toegewezen voor zonnepaneelsystemen (Zon-PV), in totaal € 963 miljoen. Dit is grofweg de helft ten opzichte van 2021. Mogelijk komt dit door de problemen op het elektriciteitsnet. Opwekkers van zonne-energie kregen in sommige delen van het land geen toegang tot het net, omdat deze overvol was. Een andere verklaring is de extra eis om bij een subsidieaanvraag een constructeur in te schakelen om de dakconstructie te beoordelen op geschiktheid voor zonnepanelen.

Twee waterstofprojecten krijgen subsidie

In 2022 hebben 2 waterstofprojecten subsidie toegewezen gekregen. Het bedrijf dat de subsidie heeft aangevraagd, gaat in Vlissingen en Terneuzen groene waterstof produceren. Opgeteld verminderen deze projecten de CO2-uitstoot met 33.794 ton per jaar.

In 2021 was de eerste aanvraag voor een waterstofproject; dat was een relatief klein project van ongeveer 1 megawatt (MW). De installaties die nu gebouwd gaan worden, hebben elk een vermogen van 18 MW.

De nieuwe SDE++-ronde gaat waarschijnlijk in september 2023 weer open.

Share Button