Meer SDE++-subsidie voor energie-opwek en CO2-vermindering bedrijven in 2024

Ondernemers kunnen dit jaar opnieuw de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) aanvragen. In de aanvraagronde 2024 is er € 11,5 miljard beschikbaar voor energie-opwek en CO2-vermindering door bedrijven. Dat is € 3,5 miljard meer dan vorig jaar. Ook komen er enkele technieken bij om dat te doen. Projecten met zonnepanelen en windmolens op land krijgen vanaf dit jaar minder subsidie als de verkoop van stroom hoge winsten oplevert.

Bedrijven en non-profitorganisaties kunnen de SDE++ dit jaar vanaf 10 september aanvragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op 10 oktober sluit de aanvraagronde weer. Het budget voor 2024 is € 11,5 miljard. Dat schrijft minister Jetten van Klimaat en Energie in een kamerbrief van 1 maart 2024. Als ondernemers het volledige budget aanvragen en alle projecten realiseren, dan levert dit naar verwachting een CO2-besparing op van ongeveer 4,7 megaton in 2030.

Hoge winst verrekenen bij zonnepanelen en wind

De SDE++ geeft subsidie aan bedrijven en non-profitorganisaties die grootschalig hernieuwbare (duurzame) energie opwekken of de CO2-uitstoot verminderen. Projecten met zonnepanelen en windmolens op land die in 2024 de SDE++ aanvragen, krijgen vanaf dit jaar minder subsidie als de verkoop van stroom hoge winsten oplevert voor het bedrijf. RVO gaat dit verrekenen.

De minister benadrukt dat het verrekenen van hoge winsten vanwege de Europese regels voor staatssteun verplicht is. Ook de hoge elektriciteitsprijzen van de laatste jaren zijn daar aanleiding voor. Verder vervalt de subsidie voor de stroom die het bedrijf zelf verbruikt.

Apart budget voor minder rendabele technieken

Net als vorig jaar is er apart budget voor technieken die lagetemperatuurwarmte, hogetemperatuurwarmte en moleculen (groengas en waterstof) produceren. Deze technieken zijn nu nog minder rendabel, maar op de lange termijn wel belangrijk voor verdere verduurzaming. Voor elk van deze technieken is € 1 miljard gereserveerd.

Meer verschillende technieken

In de nieuwe aanvraagronde komen er enkele technieken bij waarvoor ondernemers subsidie kunnen aanvragen. Dat zijn bijvoorbeeld:

  • zonnepanelen waarvoor een kleine dakaanpassing nodig is;
  • een aparte categorie voor warmte uit oppervlakte-, afval- of drinkwater (aquathermie);
  • een nieuwe categorie warmtepomp voor de glastuinbouw;
  • nieuwe categorieën voor elektrificatie van de industrie.
Share Button