Budget subsidie circulaire ketenprojecten hoger en bredere doelgroep

Ondernemers kunnen van 3 mei tot 30 september 2022 weer subsidie voor circulaire ketenprojecten aanvragen. Dit jaar is er meer budget beschikbaar, namelijk een bedrag van € 6.125.000. Daarnaast is de regeling nu ook open voor ondernemers op de BES-eilanden én is er ruimte voor één groot bedrijf per project.

Ook nieuw is dat ondernemers een de-minimisverklaring nodig hebben als zij gaan aanvragen.

Samen circulair

De subsidieregeling is samen met het Versnellingshuis Nederland Circulair! opgezet. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000 per ondernemer. Het gaat om projecten waarin ondernemers – in een keten – samen een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of organiseren.

Meer informatie

Share Button