Carbon Equity haalt in 4 maanden €60 mln op voor nieuw climate tech-fonds

Partner

Carbon Equity, het investeringsplatform voor de financiering van klimaatoplossingen, heeft bij de first close van het in maart dit jaar gelanceerde Climate Tech Portfolio Fund III € 60 miljoen opgehaald. Het kapitaal is afkomstig van ruim 160 private en (semi)professionele investeerders, zoals family offices en stichtingen. Het fonds blijft gedurende 2024 open voor nieuwe inschrijvingen, tenzij het maximum van € 200 miljoen eerder wordt bereikt.

Carbon Equity werd in 2021 opgericht vanuit de ambitie om op grote schaal privaat kapitaal te ontsluiten bij investeerders om ‘s werelds meest impactvolle klimaatoplossingen te financieren. Met het Climate Tech Portfolio Fund III kunnen investeerders via 7 tot 10 geselecteerde private equity- en venture capital-fondsen beleggen in minimaal 150 leidende klimaatinnovaties, van groene waterstof tot CO2-vrij cement en van iron-air batterijen tot een nieuwe generatie eiwitten.

Jacqueline van den Ende, CEO en co-founder van Carbon Equity, zegt in een toelichting: “We zijn ontzettend blij en trots dat we opnieuw het vertrouwen van zoveel investeerders hebben gekregen. Zij zien in dat klimaattechnologie cruciaal is voor een klimaatneutrale toekomst. Dankzij private equity, een beleggingscategorie die voorheen alleen toegankelijk was voor grote beleggers, kunnen zij nu echte impact maken mét een aantrekkelijk beoogd rendement. Beleggen in deze categorie kent uiteraard eveneens risico’s.”

Sterke groei

Carbon Equity heeft met de nu opgehaalde € 60 miljoen voor het Climate Tech Portfolio Fund III op dit moment in totaal € 250 miljoen onder beheer, een stijging van 80% ten opzichte van een jaar geleden. Het aantal investeerders via het platform nam het afgelopen jaar met 75% toe tot meer dan 900. Van de investeerders die nu instappen, belegde 25% al eerder in een fonds van Carbon Equity. Het bedrijf heeft tot op heden via 18 fondsen in 120+ portfoliobedrijven geïnvesteerd. Carbon Equity is hiermee een van de meest actieve klimaatfonds-investeerders. Deze onderliggende bedrijven genereerden in 2023 – ondanks een groot deel early stage innovatie – al meer dan € 1,7 miljard omzet.

“Er is een duidelijke trend dat beleggers in toenemende mate op zoek zijn naar alternatieven die een combinatie bieden van impact, diversificatie en risico gewogen rendement”, zegt Jacqueline van den Ende. “Steeds vaker wordt daarbij afgestapt van de traditionele 60/40 aandelen- en obligatieverdeling in de portefeuille en wordt een mix van private equity toegevoegd. Klimaattechnologie is hierin een snelgroeiend segment.”

Jacqueline van den Ende merkt daarbij op dat deze beleggingscategorie niet voor iedereen geschikt is, en dat het belangrijk is dat beleggers zich bewust zijn van de mogelijke risico’s, potentiële implicaties en de lange beleggingshorizon die deze belegging vereist. Carbon Equity wil de minimale inleg van € 100.000 verlagen om haar fondsen toegankelijker te maken en meer privaat kapitaal aan te trekken voor klimaatoplossingen. De wachtlijst voor lagere inleg is nu geopend en deze zal naar verwachting op basis van een ’first come, first served’ principe met beperkte beschikbaarheid over de zomer bediend kunnen worden. Professionele investeerders die voldoen aan bepaalde criteria kunnen nu al vanaf € 50.000 deelnemen (zie info).

Share Button