Daling beheerd vermogen van Triodos Investment Management in het eerste halfjaar van 2022

In het eerste halfjaar van 2022 is het beheerd vermogen van Triodos Investment Management gedaald naar EUR 5,7 miljard (ultimo 2021: EUR 6,4 miljard). Vergeleken met de eindejaarscijfers van 2021 is het totaal beheerd vermogen met 10,5% gedaald. De daling van het beheerd vermogen is voornamelijk het gevolg van macro-economische en geopolitieke ontwikkelingen en het effect daarvan op de waarde van beursgenoteerde aandelen en obligaties.

Dick van Ommeren, directievoorzitter van Triodos Investment Management: “In het eerste halfjaar kende Triodos Investment Management voor het eerst sinds lange tijd een daling van het beheerd vermogen. Dit is het gevolg van een unieke situatie waarbij zowel aandelen als obligaties een waardedaling lieten zien door respectievelijk neerwaarts bewegende beurzen en een stijgende kapitaalrente. Deze ontwikkelingen in combinatie met onzekerheden rondom de gruwelijke oorlog in Oekraïne hebben een duidelijke invloed op het beleggerssentiment. Beleggers zijn meer terughoudend om te investeren dan gebruikelijk, wat breed in de markt is terug te zien in een beperktere toestroom van nieuw kapitaal. Begrijpelijk maar spijtig, want juist nu is het belangrijk dat we blijven investeren in die projecten en bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan onze samenleving.”

De eerder genoemde ontwikkelingen in het eerste halfjaar zijn vanzelfsprekend van invloed geweest op alle fondsen van Triodos Investment Management, echter de impact ervan varieert sterk per sector en fonds. Daar waar de fondsen die beleggen in beursgenoteerde bedrijven en obligaties te maken kregen met waardedalingen en dus een daling van het beheerd vermogen, kende bijvoorbeeld het fonds met aandelenkapitaal in duurzame energie juist een waardestijging en groei van het beheerd vermogen door de aanhoudende stijging van de elektriciteitsprijzen. Hoewel het beeld dus gevarieerd is hadden de fondsen met een lagere waardering van de onderliggende investeringen de overhand, wat heeft geleid tot de daling van het totaal beheerd vermogen van Triodos Investment Management.

Ontwikkelingen Triodos beleggingsfondsen eerste halfjaar 2022

De Triodos beleggingsfondsen bieden beleggers de mogelijkheid om direct te beleggen in duurzame sectoren. Deze sectoren variëren van microfinanciering in opkomende markten, duurzame energie en biologische landbouw tot beursgenoteerde ondernemingen die actief bijdragen aan de door Triodos opgestelde duurzame transitiethema’s.

In het eerste halfjaar van 2022 is het beheerd vermogen van de Triodos Impact Equities and Bonds fondsen (Triodos SICAV l), die beleggen in beursgenoteerde bedrijven, met 12,0% gedaald naar EUR 2.683,8 miljoen. Het beheerd vermogen in de discretionaire portefeuilles van Triodos Bank Private Banking Nederland, die beheerd worden door Triodos Investment Management, daalde met 12,7% naar EUR 787,9 miljoen. De daling van het beheerd vermogen is het gevolg van negatieve koersontwikkelingen, de fondsen kenden over het eerste halfjaar van 2022 netto instroom.

Triodos Food Transition Europe Fund, het fonds dat investeerders de mogelijkheid biedt om te participeren in de groeiende sector voor biologische en duurzame voeding in Europa, zag het beheerd vermogen stijgen met 1,3% naar EUR 73,3 miljoen.

Het beheerd vermogen van Triodos Energy Transition Europe Fund, het fonds dat belegt in bedrijven die hernieuwbare energie opwekken, energie-efficiëntie verbeteren en/of energieflexibiliteit bieden, steeg met 5,9% naar EUR 137,9 miljoen. Het fonds was tot 22 juli 2022 tijdelijk gesloten voor nieuwe instroom. De stijging van het beheerd vermogen is dan ook het gevolg van een waardestijging van de investeringen in de portefeuille en een direct resultaat van de sterk gestegen elektriciteitsprijzen.

Het beheerd vermogen van Triodos Groenfonds, het fonds dat belegt in groene projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen, daalde met 20,6% naar EUR 943,8 miljoen. De daling is voornamelijk te verklaren door een combinatie van reguliere uitstroom uit het fonds en het achterblijven van de instroom ten opzichte van andere jaren als gevolg van onzekerheid onder beleggers in relatie tot geopolitieke en macro-economische ontwikkelingen en tevens de negatieve performance van het fonds als gevolg van de stijging van de kapitaalmarktrente.

Het beheerd vermogen van Triodos Emerging Markets Renewable Energy Fund, een fonds dat investeert in de energietransitie in opkomende markten door het verstrekken van lange termijn financiering aan grootschalige wind-, zon- en run-of-the-river waterkrachtprojecten en dat is opgericht in oktober vorig jaar, steeg met 33,7% naar EUR 34,2 miljoen.

Triodos Microfinance Fund groeide met 10,1% naar EUR 534,1 miljoen en het beheerd vermogen van Triodos Fair Share Fund groeide met 1,6% naar EUR 387,4 miljoen. Beide fondsen beleggen in microfinancieringsinstellingen en banken in opkomende markten maar bedienen verschillende type beleggers. Triodos Microfinance Fund is een fonds voor gekwalificeerde en professionele beleggers terwijl Triodos Fair Share Fund gericht is op Nederlandse retailbeleggers.

Het beheerd vermogen van Triodos Multi Impact Fund, het Triodos fund-of-funds, daalde met 6,8% naar EUR 32,0 miljoen. Het beheerd vermogen van SFRE Fund, het eerste wereldwijde, open-end beleggingsfonds dat is opgericht om langetermijnkapitaal te verstrekken aan waardengedreven banken, daalde met 6,8% naar USD 40,3 miljoen.

In het eerste halfjaar van 2022 heeft Triodos Investment Management Triodos Future Generations Fund opgericht, een fonds gericht op het verbeteren van het welzijn en de ontwikkeling van kinderen wereldwijd. Het fonds had aan het einde van het eerste halfjaar van 2022 een beheerd vermogen van EUR 29,1 miljoen.

Share Button