Sterke groei Triodos-beleggingsfondsen als gevolg van aanhoudende interesse in impactbeleggen

Het beheerd vermogen van Triodos Investment Management is in 2021 gegroeid naar EUR 6,4 miljard (ultimo 2020: EUR 5,4 miljard). Vergeleken met de eindejaarscijfers van 2020 is het totaal beheerd vermogen met 17% gestegen. Deze groei van het beheerd vermogen in tijden van aanhoudende wereldwijde onzekerheid door de COVID-19-pandemie is enerzijds het resultaat van effectieve mitigerende maatregelen als reactie op de pandemie en anderzijds van een aanhoudend vertrouwen onder beleggers in impact beleggen.

Dick van Ommeren, Directievoorzitter van Triodos Investment Management: “Ondanks de aanhoudende impact van COVID-19 is ons beheerd vermogen door de niet aflatende interesse voor impact beleggen duidelijk gegroeid in 2021. Hierdoor hebben we ook de positieve impact die we realiseren met de aan ons toevertrouwde middelen kunnen vergroten. Onze rol als impact investeerder is momenteel relevanter dan ooit; wereldwijd is de ongelijkheid aanzienlijk toegenomen als gevolg van de pandemie en zal naar verwachting nog verder toenemen door de crisis in Oekraïne. Ongelijkheid is, evenals het verlies aan biodiversiteit en klimaatverandering, een mondiale uitdaging, die we gezamenlijk moeten aanpakken. Iets wat we zullen blijven doen, samen met onze solide investeerdersbasis.”

Ontwikkelingen Triodos beleggingsfondsen in 2021

De Triodos beleggingsfondsen bieden beleggers de mogelijkheid om direct te beleggen in duurzame sectoren. Deze sectoren variëren van microfinanciering in opkomende markten, duurzame energie en biologische landbouw tot beursgenoteerde ondernemingen die actief bijdragen aan de door Triodos opgestelde duurzame transitiethema’s.

In 2021 groeiden de Triodos Impact Equities & Bonds fondsen (Triodos SICAV l), de fondsen die beleggen in beursgenoteerde bedrijven, met 24,5% naar EUR 3.049,7 miljoen. Het beheerd vermogen in de discretionaire portefeuilles van Triodos Bank Private Banking Nederland, welke beheerd worden door Triodos Investment Management, steeg met 14,1% naar EUR 902,6 miljoen.

Het beheerd vermogen van Triodos Groenfonds, het fonds dat belegt in groene projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen, kende een groei van 9,9% naar EUR 1.188,8 miljoen.

Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund, de fondsen die beleggen in financiële instellingen in opkomende markten, zagen hun beheerd vermogen stijgen met respectievelijk 8,2% en 9,1% naar EUR 381,3 miljoen en EUR 485,3 miljoen.

Triodos Food Transition Europe Fund, het fonds dat investeerders de mogelijkheid biedt om te participeren in de groei van de biologische en duurzame voedingssector in Europa, groeide met 49,5% naar EUR 72,3 miljoen. Deze sterke groei van het beheerd vermogen is enerzijds het resultaat van de instroom van investeerders en anderzijds de sterke prestaties van de portefeuille.

Het beheerd vermogen van Triodos Energy Transition Europe Fund, het fonds dat belegt in bedrijven die hernieuwbare energie opwekken, energie-efficiëntie verbeteren en/of energieflexibiliteit bieden, is met 14,5% afgenomen tot EUR 130,2 miljoen. Deze daling is gerelateerd aan het feit dat het fonds in april werd gesloten voor nieuwe instroom vanwege een onevenredig toegenomen liquiditeitspositie. Dit was het gevolg van een jarenlange sterke interesse van beleggers in het fonds, in combinatie met de relatief lange doorlooptijd van het type beleggingen van het fonds. Het fonds bleef geopend voor uitstroom.

Het beheerd vermogen van Triodos Multi Impact Fund, het Triodos fund-of-funds, steeg met 7,3% naar EUR 34,4 miljoen per ultimo 2021. De intrinsieke waarde van SFRE Fund, het eerste wereldwijde, open-end beleggingsfonds dat is opgericht om langetermijnkapitaal te verstrekken aan waardengedreven banken, is met 10,4% gestegen naar USD 43,2 miljoen.

In het vierde kwartaal van 2021 lanceerde Triodos Investment Management Triodos Emerging Markets Renewable Energy Fund, een fonds dat investeert in de energietransitie in opkomende markten door het verstrekken van lange termijn financiering aan grootschalige wind-, zon- en run-of-the-river waterkrachtprojecten. Het fonds is op 29 oktober 2021 gelanceerd met een fondsgrootte van USD 29,0 miljoen.

Rendementen 

Op basis van intrinsieke waarde op de laatste handelsdag van 2021 bedroegen de rendementen:

In 2021, het tweede jaar van de COVID-19-pandemie, presteerden de meeste Triodos fondsen goed en waren ze in staat om ondanks aanhoudend uitdagende omstandigheden een gezond rendement te behalen. Vooral de fondsen die beleggen in financiële instellingen in opkomende markten (Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund) waren in staat om de negatieve prestaties in 2020, als gevolg van de impact van de pandemie, om te zetten in solide rendementen in 2021. Dit resultaat onderstreept het veerkrachtige karakter van opkomende markten. Triodos Food Transition Europe Fund presteerde vorig jaar uitzonderlijk goed als gevolg van de exit uit een van haar portefeuillebedrijven. Triodos Euro Bond Impact Fund en Triodos Sterling Bond Impact Fund daarentegen moesten het jaar afsluiten met een negatief rendement van respectievelijk -3,4% en -3,8%. Dit was het gevolg van volatiele obligatiemarkten door stijgende inflatieverwachtingen en het begin van een strakker monetair beleid. Een dynamiek die impact heeft gehad op alle obligatie gerelateerde portefeuilles.

Gerealiseerde impact

Het is Triodos Investment Management’s missie om geld te laten werken voor een positieve maatschappelijke en ecologische verandering. Met de positieve impact die via de investeringen wordt gerealiseerd, dragen wij bij aan een versnelling van de transitie naar een duurzamere samenleving.

In 2021 betekende dit:

  • het mede financieren van 175 projecten in de duurzame energiesector, met een totale opwekcapaciteit van 2.300 MW, het equivalent van de elektriciteitsbehoefte van 3,7 miljoen huishoudens wereldwijd (2020: 2,9 miljoen), ofwel 259.000 huishoudens op basis van ons aandeel in deze projecten. Deze projecten droegen bij aan het vermijden van ruim 276 kton CO2e-uitstoot (2020: 288 kton);
  • dat meer dan 38.000 kleinschalige boeren (2020: 35.000) in negen opkomende landen wereldwijd direct en eerlijk werden betaald bij levering van hun oogst dankzij handelsfinancieringen die werden verstrekt aan boerencoöperaties en agribusiness. De boeren hadden in 2021 de beschikking over 49.000 hectare gecertificeerde biologische landbouwgrond (2020: 56.000). Daar kwam nog eens 5.800 (2020: 8.400) hectare in transitie bij;
  • dat de biologisch beheerde grond van boerderijen in Europa die werden gefinancierd door Triodos Investment Management, het equivalent van 7,3 miljoen maaltijden konden produceren, of genoeg voedsel om ongeveer 6.600 mensen van een duurzaam dieet te voorzien (2020: 6.700). In totaal werd in heel Europa ongeveer 10.500 hectare biologische landbouwgrond gefinancierd;
  • het verstrekken van financiering aan 111 opkomende en gevestigde financiële instellingen die zich inzetten voor inclusieve financiering in Latijns-Amerika, Azië, Oost-Europa en Afrika. Deze instellingen bereikten circa 17,8 miljoen klanten die geld leenden voor een betere kwaliteit van leven (2020: 18,2 miljoen). Ongeveer 18,6 miljoen mensen met een laag inkomen maakten gebruik van de spaardiensten die door deze instellingen worden aangeboden (2020: 20,2 miljoen).

Meer informatie over de impact die de fondsen van Triodos Investment Management in 2021 hebben gerealiseerd is beschikbaar in de online impact reports. De online impact reports presenteren de gerealiseerde impact in 2021 in een context van cijfers en verhalen, waarbij de missie om geld in te zetten voor positieve sociale en ecologische verandering voor het voetlicht wordt gebracht. De 2021 impact reports zijn medio april online beschikbaar.

Meer gedetailleerde informatie over de financiële ontwikkeling van de fondsen in het jaar 2021 is beschikbaar in de jaarverslagen van deze fondsen. De jaarverslagen, inclusief de geauditeerde jaarrekeningen, worden gepubliceerd op www.triodos-im.com op 7 april 2022 (Impact Equities & Bonds fondsen en Triodos Microfinance Fund), 28 april 2022 (Triodos Groenfonds, Triodos Fair Share Fund, Triodos Energy Transition Europe Fund, Triodos Food Transition Europe Fund en Triodos Multi Impact Fund) en 7 mei 2022 (SFRE fund).

Share Button