De impact van de belastingvoordeelwijziging van groen beleggen

In het Belastingplan 2024 bleef de vrijstelling voor groen sparen en groen beleggen ongewijzigd, maar door een amendement wordt deze regeling versoberd. Met ingang van 1 januari 2025 wordt de vrijstelling voor groene beleggingen per persoon verlaagd van € 65.072 naar € 30.000. Voor fiscale partners wordt het vrijgestelde bedrag teruggebracht tot € 60.000. Ondanks de aanstaande wijziging blijft groen beleggen nog steeds een interessante regeling voor wie op een duurzame manier rendement wil maken op z’n vermogen en ook nog belastingvoordeel wil behalen.

Nog steeds fiscaal voordeel

De verlaging van de vrijstelling tot € 30.000 voor individuen en € 60.000 voor fiscale partners, brengt weliswaar een herziening met zich mee, maar laat nog steeds voldoende ruimte voor groene investeringen met fiscale voordelen. Het is een signaal dat de overheid blijft sturen richting duurzame investeringen, zij het met een iets ander prijskaartje. Laten we eens kijken naar wat dit betekent voor ondernemers die overwegen hun privévermogen op een slimme en groene manier te beleggen.

Maatschappelijke impact

Voor veel ondernemers is beleggen een interessante optie om zorgeloos hun pensioen op te bouwen, terwijl ze zich concentreren op de groei van hun bedrijf. In deze zoektocht naar rendement zijn groene investeringen de afgelopen jaren steeds aantrekkelijker geworden. Niet alleen vanwege de potentiële winst, maar ook vanwege de maatschappelijke impact die ze kunnen hebben. Het idee dat je geld kunt verdienen terwijl je tegelijkertijd bijdraagt aan een duurzamere wereld, spreekt veel ondernemers aan.

De verlaging van de vrijstelling voor groene beleggingen roept echter vragen op bij deze ondernemers. Is groen beleggen nog steeds de moeite waard nu de fiscale voordelen worden beperkt? Moeten ze hun beleggingsstrategieën heroverwegen? Het antwoord is niet eenduidig en hangt af van verschillende factoren, waaronder de omvang van het vermogen, de risicobereidheid van de belegger en de verwachte rendementen.

Verschil groen en duurzaam beleggen

Voor ik de impact van alle veranderingen op verschillende aspecten van groen beleggen in kaart breng, is het goed om eerst de verschillen tussen groen en duurzaam beleggen aan te kaarten. Hier ontstaat namelijk nog weleens verwarring over. Beide zijn duurzaam, maar alleen bij groen beleggen zijn er fiscale voordelen. Groen beleggen doe je via zogenaamde groenfondsen. Groenfondsen zijn beleggingsfondsen die alleen investeren in duurzame projecten zoals windmolenparken of zonnepaneelprojecten, met een groenverklaring van de overheid.

Het fiscale voordeel maakt groen beleggen dus extra interessant, maar blijft dat zo nu het belastingplan wordt aangepast? De belangrijkste feiten op een rij:

Belastingvoordeel: De verlaging van de vrijstelling betekent dat beleggers over een lager deel van hun belegd vermogen belastingvoordeel zullen genieten dan voorheen. Dit kan een nadelig effect hebben op het rendement van groene investeringen, vooral voor beleggers die veel geld in groene projecten hebben gestoken. Toch blijft het belastingvoordeel een belangrijk aspect van groen beleggen, zij het op een iets kleinere schaal.

Rendement: Hoewel het belastingvoordeel wordt verminderd, betekent dit niet per se dat het rendement van groene investeringen drastisch zal dalen. De rendementen zijn nog steeds afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de prestaties van de groene projecten en de algehele marktomstandigheden. Slimme beleggers zullen blijven zoeken naar projecten met een hoog rendementspotentieel, zelfs met de gewijzigde fiscale regelingen.

Duurzaamheid: Ondanks de verlaging van de vrijstelling blijft de focus op duurzaamheid een belangrijk aspect van groen beleggen. Veel ondernemers voelen zich aangetrokken tot groene investeringen vanwege de mogelijkheid om een ​​positieve impact te hebben op het milieu en de samenleving als geheel. Deze intrinsieke motivatie zal waarschijnlijk blijven bestaan, zelfs als de fiscale voordelen worden verminderd.

Risico’s: Zoals bij elke vorm van beleggen, zijn er ook risico’s verbonden aan groene investeringen. Beleggers moeten zich bewust zijn van deze risico’s en hun investeringsbeslissingen dienovereenkomstig nemen. De verlaging van de vrijstelling kan sommige beleggers afschrikken, vooral degenen die het belastingvoordeel als een belangrijk aspect van hun investeringsstrategie beschouwen. Maar het is en blijft een interessante beleggingskeuze, ook met het oog op de combinatie van een relatief laag risicoprofiel (van 3 op de schaal van 7) en een verwacht rendement van 4% tot 6% per jaar. De extra belastingvoordeel-prikkel komt daar, ook na 1 januari 2025, nog bovenop.

De verlaging van de vrijstelling voor groene beleggingen mag dan wel een uitdaging vormen, maar het betekent niet het einde van groen beleggen als een levensvatbare investeringsstrategie. Het vereist misschien wat meer creativiteit en zorgvuldige planning, maar het doel blijft hetzelfde: een toekomst waarin financiële groei hand in hand gaat met milieubewustzijn en maatschappelijke verantwoordelijkheid. En dat is een bestemming die de moeite waard is om naar te streven, ongeacht de uitdagingen die je onderweg tegen kan komen.

Jurjen Algra, commercieel directeur Meewind 

 

Share Button