Regeling groenprojecten 2022 gewijzigd

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Regeling groenprojecten 2022 gewijzigd in verband met een wijziging van de eisen voor windturbines, fotovoltaïsche panelen en warmte-opwekkers. Deze regeling wijzigt in de bijlage van de Regeling groenprojecten 2022 categorie 4 (duurzame energie) en categorie 5 (duurzaam bouwen). De wijziging betreft aanpassingen in vier (sub)categorieën, omdat deze onvoldoende aansloten bij de beoogde doelen van de regeling en bij de ontwikkelingen in de markt.

Deze wijziging leidt tot inhoudelijke aanpassingen van de volgende (sub)categorieën:

  • Subcategorie 4.1.1: Windturbines;
  • Subcategorie 4.1.2: Fotovoltaïsche panelen;
  • Subcategorie 4.1.4: Warmte-opwekkers;
  • Categorie 5.8: Renovatie gebouwen met industriefunctie.

De wijzigingsregeling is 1 mei 2024 in werking getreden.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 5.14

Share Button