Meer belastingvoordeel voor milieuvriendelijke investeringen in 2022

Het kabinet verhoogt vanaf 1 januari 2022 de aftrekpercentages voor milieuvriendelijke investeringen. Het wordt daarmee aantrekkelijker voor bedrijven om hierin te investeren. Via de fiscale regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA) kunnen zij voor deze investeringen dan gebruikmaken van aftrekpercentages van 27%, 36% en 45%. 

Het kabinet past de regeling MIA aan omdat milieu-investeringen duurder zijn geworden. En/of omdat deze fors duurder zijn ten opzichte van minder milieuvriendelijke alternatieven. Het hogere belastingvoordeel moet ervoor zorgen dat bedrijven meer duurzame investeringen kunnen doen. De MIA kent nu 3 aftrekpercentages, afhankelijk van het bedrijfsmiddel: 13,5%, 27% en 36%. Vanaf 1 januari 2022 verhoogt het kabinet deze dus naar 27%, 36% en 45%.

Kan een ondernemer naast deze regeling ook gebruikmaken van de regeling Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)? Dan kan het netto voordeel voor de ondernemer oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag.

Milieulijst 2022

De nieuwe MIA-percentages gelden voor investeringen in innovatieve bedrijfsmiddelen die staan op de Milieulijst 2022. Deze lijst is, zoals gewoonlijk, aan het eind van het jaar bekend. Onder het hoogste aftrekpercentage (45%) vallen kwalificerende groene investeringen. Denk dan bijvoorbeeld aan:

  • nieuwe en innovatieve grondstof besparende productieapparatuur,
  • productieapparatuur voor het voorkomen van ontstaan van CO2 en
  • volledig circulaire kantoorgebouwen of woningen.

Zo komt een ondernemer bij een investering van € 100.000 in een bedrijfsmiddel van deze categorie (45%) uit op een belastingvoordeel van € 14.400. In 2021 is dit € 11.520. Dit is een extra voordeel van € 2.880 ten opzichte van 2021.

Belastingplan 2022

Deze verhoging is een voorstel van het kabinet en is onderdeel van het Belastingplan 2022. Als de Eerste en Tweede Kamer dit goedkeuren, dan gaat het vanaf 1 januari 2022 in.

Share Button