Gunstigere kabinetsgarantie voor mkb’ers die via verduurzaming energiekosten verlagen

Het kabinet komt met de Borgstelling MKB-Kredieten Groen (BMKB-Groen) om ondernemers te helpen hun onderneming te verduurzamen. Door hierin te investeren, verlagen mkb’ers hun vaak sterk gestegen energiekosten. Ondernemers kunnen, afhankelijk van hun financier, per 7 november 2022 gebruik maken van deze regeling. In totaal kan er tot €200 miljoen aan garanties worden verstrekt. De ministerraad heeft ingestemd met deze regeling op voorstel van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat.

Minister Adriaansens: “Veel mkb’ers hebben te maken met hoge energiekosten. Door de bedrijfsvoering te verduurzamen kun je kosten verlagen. Daarvoor komt het kabinet met de BMKB-Groen regeling, waarmee de overheid tegen gunstige voorwaarden garant gaat staan voor investeringen. Daarnaast nemen we ook een deel van de sterk gestegen energiekosten over via het prijsplafond voor kleinverbruikers en de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor het energie-intensieve mkb. Met de BMKB-Groen aanvullende regeling worden de kosten van verduurzaming gefinancierd.”

De BMKB-Groen helpt de ondernemer om de kosten van energie omlaag te brengen. De lening kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een elektrische oven aan te schaffen of het bedrijfspand te verduurzamen. Het is een gunstige variant op de reguliere BMKB-regeling voor ondernemers. Zo geldt nu voor alle ondernemers een borgstellingspercentage van per saldo 67,5%, dus 90% garantie op 75% borgstellingskrediet. Een hoger borgstellingspercentage biedt meer mogelijkheden om meer ondernemers te kunnen financieren. Ook geldt een lagere standaardpremie (provisie) van 2% voor borgstellingen met een looptijd tot en met 6 jaar en een premie van 3% voor borgstellingen met een looptijd van langer dan 6 jaar tot en met maximaal 12 jaar. Het ministerie van EZK staat voor 90% garant op een krediet van maximaal €1,5 miljoen per onderneming.

Verduurzamen mkb noodzakelijk

Het verduurzamen van het mkb is niet alleen belangrijk om de doelen uit het klimaatakkoord te behalen. Door de stijgende elektriciteits- en gasprijzen is investeren in verduurzamen zelfs noodzakelijk geworden. Veel mkb’ers hebben geen of onvoldoende eigen middelen om dit zelf te betalen. Een lening kan dan een oplossing zijn, maar financiers zijn vaak terughoudend omdat investeringen in verduurzaming niet snel worden terugverdiend. Het risico voor de financier is daardoor hoger. Het kabinet biedt met de BMKB-Groen een oplossing voor die financieringsproblemen.

Aanvragen

Het aanvragen van een lening onder de BMKB-Groen gaat via de financier van de mkb’er. Non-bancaire financiers kunnen de BMKB-Groen per 7 november openstellen. Banken hebben meer tijd nodig om de regeling uit te voeren en kunnen per 2023 de BMKB-Groen aanbieden.

Mkb’ers die gebruik willen maken van de regeling moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • De BMKB-Groen is beschikbaar voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen.
  • Voor investeringen in bedrijfsmiddelen geldt wel dat die middelen opgenomen moeten zijn op de EIA-lijst. Deze lijst is op de website van RVO te raadplegen.
  • Investeringen in bedrijfspanden moeten minimaal tot energie-label C leiden.

 

Share Button