Enorme stijging van financiering voor verduurzaming met NHG

Bron
NHG

Uit de kwartaalrapportage van NHG blijkt een enorme stijging van het aantal financieringen waarbij de mogelijkheid om te verduurzamen is meegenomen. In het eerste kwartaal van 2022 financierde bijna 30% van de consumenten bij de aankoop van een woning, verduurzaming mee in een hypotheek met NHG. Het percentage consumenten dat dit meeneemt in de financiering voor woningverbetering is zelfs gestegen van 36,8% in 2021 naar 55,5% in 2022.

De stijgende energieprijzen raakt woningeigenaren hard in de portemonnee en vormen samen met overheidssubsidies voor isolatie en zonnepanelen een stimulans om te verduurzamen. De hypotheekrente is het afgelopen kwartaal flink gestegen, maar nog altijd relatief laag. Hierdoor is het ook voor bestaande woningeigenaren nog steeds aantrekkelijk om de hypotheek over te sluiten of te verhogen en daarbij verduurzaming mee te financieren.

Energieprijzen stimulans verduurzaming

Woningen onder de kostengrens van NHG hebben vaker een slecht energielabel. Dit betreffen vooral woningen gebouwd vóór 1970. NHG kijkt naar mogelijkheden om consumenten met energielabels D, E, F of G te helpen hun woning te verduurzamen en daarmee de betaalbaarheid te vergroten. Bijvoorbeeld door met de overheid en markt in gesprek te gaan over de mogelijkheden om voor woningeigenaren in kleine VvE’s een drempel in de financiering weg te nemen door een borg te bieden. Voor deze groep is het vaak moeilijk om te verduurzamen. Appartementseigenaren zijn afhankelijk van de andere VvE-leden om achterstallig onderhoud op te lossen of te verduurzamen. Voor deze collectieve aanpak is een collectieve financiering nodig. Voor kleine VvE’s die bestaan uit minder dan 8 appartementen biedt de markt nauwelijks financieringsoplossingen. Daardoor lopen een half miljoen woningeigenaren verhoogde risico’s op energiearmoede en betalingsproblemen door stijgende energiekosten. Maar ook op waardeverlies van de woning op langere termijn, omdat woningen met een rood label minder aantrekkelijk worden door noodzakelijke investeringen in verduurzaming.

Stabiliteit

In het eerste kwartaal van 2022 zorgden de hoge huizenprijzen en het lage werkloosheidspercentage wederom voor een laag aantal verliesdeclaraties en weinig restschulden. Door de hoge woningprijzen, veelal boven de NHG kostengrens, noteerde NHG ook minder garanties voor de aankoop van een woning. Zowel de borgtochtprovisie als de NHG-kostengrens worden jaarlijks opnieuw bepaald via een afgesproken methodiek. Hiervan is het doel enerzijds meer stabiliteit op de woningmarkt creëren en anderzijds de toegang behouden en zorgen dat consumenten een hypotheek met NHG kunnen afsluiten.

Share Button