WRR adviseert een oprichting publieke investeringsbank voor realiseren klimaatambities

Bron
WRR

De grote investeringen die nodig zijn om het broeikaseffect tegen te gaan vereisen de oprichting van een nationale investeringsbank. Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een gisteren gepresenteerde policybrief.

Om de ambities op het gebied van het klimaatbeleid op de lange termijn te kunnen waarmaken, zijn volgens de WRR grote investeringen nodig. Een publieke investeringsbank kan helpen ‘in het vrijmaken van privaat kapitaal voor maatschappelijke vraagstukken met een verre tijdshorizon.’ Een publieke investeringsbank richt zich met ‘geduldig kapitaal’ op substantiële financiering van klimaatprojecten die commercieel nog onvoldoende interessant zijn, maar die op langere termijn wel essentiële maatschappelijke waarde genereren.

Hij kan innovatie aanjagen, schaalvoordelen creëren en privaat kapitaal mobiliseren via co-financiering. Een dergelijke investeringsfaciliteit kan voor klimaatinvesteringen een nuttige functie vervullen en zorgen voor meer synergie in de inzet van publieke en private middelen. Tevens biedt een investeringsbank betere mogelijkheden (dan de huidige variëteit aan regelingen) tot aansluiting op het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (‘Junckerfonds’), dat uitgaat van nationale co-financiering. Nederland heeft geen nationale investeringsbank meer en is daarmee een uitzondering in de westerse wereld. Met name de Duitse Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) is een interessant model, vanwege de publieke functie, de omvang van de bank en het financieringsmodel, dat loopt via commerciële banken en dat zowel grootschalige als kleinschalige projecten kan bedienen. Het is de moeite waard om althans voor klimaatinvesteringen een dergelijke constructie te overwegen, niet in de laatste plaats voor betere toegang tot Europese fondsen. De klimaatgerichte investeringsfaciliteit kan onderdeel zijn van een bredere nationale investeringsbank.

Share Button