Verzekeraars roepen EU op tot preventieve aanpak tegen klimaatverandering

Proactiever, ambitieuzer en gericht op preventie om klimaatrampen te voorkomen. Dat is de belangrijkste boodschap van verzekeraars aan de Europese Unie (EU) in hun reactie op een consultatie over de risico’s van klimaatverandering.

De huidige strategie van Europa om zich aan te passen aan klimaatverandering is momenteel onvoldoende om het risico op natuurrampen tegen te gaan, aldus de Europese koepel voor verzekeraars, Insurance Europe. Preventie is nodig om de schadelast beheersbaar te houden.

Weinig ruimte voor preventie

De huidige strategie van de EU dateert uit 2013 en de vraag ligt nu voor of en op welke wijze  de strategie moet worden aangepast. Volgens Insurance Europe biedt de EU-strategie te weinig ruimte voor preventie, zoals bij bouwvoorschriften, waterkeringen en het vermijden van bouwwerkzaamheden in zones met een hoog risico. De strategie moet veel meer dan nu gericht zijn op de fase voor een mogelijke klimaatramp, zoals een overstroming. Zeker nu extreme weersomstandigheden naar verwachting steeds vaker voorkomen en ernstiger worden.

Share Button