Rockstart lanceert fonds van €21 miljoen voor investering in energie-startups

Bron
Rockstart

Rockstart, een van de eerste Europese accelerators en internationale accelerator-VC, lanceert zijn tweede fonds met een investering van €21 miljoen in  energie-startups. Het fonds is gelanceerd in samenwerking met het Nederlandse pensioenfonds ABP en investeringsmaatschappij De Hoge Dennen Capital als cornerstone investors, samen met andere prominente private en industrie investeerders en wordt gesteund door de startkapitaalregeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het Rockstart Energiefonds heeft als doel te investeren in Europese energie-startups met als primaire focus Nederland. Het Energiefonds is het tweede fonds dat Rockstart lanceert na het in 2019 opgerichte Rockstart Agrifood Fund en draagt bij aan het doel van Rockstart om mondiaal positieve impact te realiseren door middel van zijn accelerator en vervolginvesteringen.

Rockstart is sinds 2014 actief in het Energiedomein en maakt gebruik van zijn netwerk van mentoren en investeerders om zo te zorgen voor de beste ondersteuning voor de meest veelbelovende ‘early-stage’ startups die een bijdrage leveren aan de energietransitie. Het bedrijf heeft een 75% opvolgfinancieringspercentage van zijn meest recente Energie accelerator, waarbij binnen 1,5 jaar €5,2 mln. is ingezameld door portfoliobedrijven.

Van Accelerator tot Accelerator-VC

Met het doel om op mondiale schaal positieve impact te realiseren, wil Rockstart een van de belangrijkste accelerator-VC’s ter wereld worden. In de loop der jaren heeft Rockstart een solide portfolio van energiestartups opgebouwd waarvan Sympower, FlexiDAO, Dexter Energy en Ammp Technologies tot de meest succesvolle behoren. Het nieuwe Rockstart Energy Fund wordt geleid door Freer Bisschop en Nick Stockman. Freerk heeft meer dan 30 jaar aan ervaring in de energiesector en is sinds 2016 Rockstarts Energiedirecteur, terwijl Nick Investment Director bij Lucros Investments is geweest en voordat hij Fund Partner werd eerst mentor was bij Rockstart.

We zijn er trots op dat de strategie die we in 2016 hebben ontwikkeld zich nu in de tweede fase bevindt met de lancering van het Rockstart Energy Fund. Ons doel is om een van de meest toonaangevende accelerators-VC’s ter wereld te worden en om €100 mln. in beheer te behalen tegen het eind van 2022. Dit zal dan worden toegewezen aan ongeveer 250 startups in de aanloopfase. In de eerste ronde investeert Rockstart vanaf €100.000 en zal alleen co-investeren samen met partners om de startups te laten groeien.” – Rune Theill, Rockstart CEO

“Het huidige energiesysteem verandert in snel tempo in een energiesysteem met een schoner, veerkrachtiger en meer gespreide energie, met warmte en brandstoffen voor iedereen. Dit wordt grotendeels aangestuurd en mogelijk gemaakt door innovatieve ondernemers en vooruitkijkende investeerders en spelers uit de sector. Rockstart werkt hier al zes jaar aan door middel van zijn Smart Energy accelerator en zakelijke programma’s als Shell New Energy Challenge en de Green Challenge. Met het Rockstart Energiefonds willen we dit doel blijven ondersteunen en streven we er naar om te investeren in 50 energiestartups in Europa, met een sterke focus op Nederland. Rockstart zal ook op de langere termijn blijven investeren in startups en deze versterken, van pre-seed tot scale-up groei.” – Freerk Bisschop, Managing Partner, Rockstart Energy

Samen investeren met sterke partners

Het Rockstart Energiefonds wordt gelanceerd in samenwerking met een institutionele investeerder, familiebedrijven en business angels. De belangrijkste investeerders in het fonds zijn het Nederlandse pensioenfonds ABP, De Hoge Dennen Capital, investeringsbedrijven en diverse angel investeerders uit Nederland en Duitsland. Het fonds wordt gesteund door de startkapitaalregeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

ABP, een van de cornerstone investors van het Rockstart Energiefonds, heeft € 250 miljoen aan toewijzing van middelen gericht op de energietransitie in Nederland. Voor haar deelname aan het Rockstart Energiefonds door middel van het energietransitiefonds (ANET), wil het ABP nieuwe synergiën vinden in het beginnende startup-ecosysteem en de laatste fase-startups en scale-ups. ANET wordt aangestuurd door APG, de asset manager van ABP.

Sinds zijn oprichting heeft Rockstart een positie weten te bemachtigen als een zeer gerespecteerd bedrijf in het Nederlandse startup-ecosysteem. Rockstart heeft ruime ervaring en een bewezen reputatie in het selecteren en accelereren van technologie startups. Wij zijn van mening dat het Energieprogramma het potentieel heeft om kwalitatief hoogwaardige startups af te leveren die een bijdrage leveren aan de energietransitie in Nederland. Als gevolg van de raakvlakken van Rockstart en ABP/APG met investeringswaarden, het bieden van kapitaal op lange termijn, maar bovenal bij het helpen groeien van bedrijven, verheugen we ons erop om ze te vergezellen op hun reis.” – Jeroen Schreur, Manager ABP Nederlands Energietransitiefonds bij APG asset management

Bedrijven oprichten voor een duurzame toekomst

Met als doel het creëren van een positieve impact op de lange termijn, steunen Rockstart en zijn fondsen ook actief de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN. Bovendien is het bedrijf ook afgestemd op de strategische langetermijnvisie voor 2050 van de Europese Unie met zijn verscheidenheid aan uitdagende routes voor een transitie naar klimaatneutraliteit. Deze routes vereisen allemaal verschuivingen op vele gebieden zoals de opwekking van lage tot koolstofloze energie, maar ook aanzienlijke besparingen in de energie die wordt geconsumeerd.

Deze doelen en visies vormen de basis voor de internationale en Europese strategische benadering van Rockstart voor de komende jaren. Het Energiefonds zal zich richten op vijf Duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN: betaalbare en schone energie, industrie, innovatie en infrastructuur, duurzame steden en gemeenschappen, verantwoordelijke consumptie en productie en, tot slot, klimaatmaatregelen.

Rockstart is van plan om in de komende 18 maanden een nieuw domeinspecifiek fonds te lanceren dat zich ook richt op een positieve bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN en aan de langlopende Europese strategische visie voor 2050.

Share Button