Amsterdamse kantorenmarkt wacht een uitdaging voor de ESG-strategieën van institutionele beleggers

Beleggers waren het afgelopen jaar risicomijdend bij het aankopen van kantoorvastgoed. De effecten hiervan op de investeringsmarkt in Amsterdam zijn duidelijk zichtbaar, het investeringsvolume in kantoorgebouwen daalde van €2 miljard in 2019, tot €1,4 miljard in 2020. In 2021 werd er tot nu toe €97 miljoen geïnvesteerd in Amsterdamse kantoren. Naast de impact van Covid-19 op de kantorenmarkt in Amsterdam, zoomt Savills in het onderzoeksrapport in op een andere, meer lange termijn trend; Environmental, Social & Governance (ESG) strategieën.  

Jordy Kleemans, Head of Research & Consultancy bij Savills in Nederland: “De belangstelling voor ‘core’ kantoren bleef, een trend die in de gehele vastgoedmarkt zichtbaar was. Beleggers streden om het ‘core’ product, waardoor deze rendementen voor kantoren stabiel bleven rond de 3%, of zelfs verder onder druk kwamen te staan. Tegelijkertijd waren er bijna geen transacties van secundaire kantoren, en de prijsniveaus van transacties die wel plaatsvonden lagen aanzienlijk lager.”

Reinier Wegman, Head of Sales bij Savills in Nederland: “De impact van Covid-19 op de rol van kantoren wordt door beleggers gezien als een risico voor de toekomstige vraag naar kantoorruimte. Zodra dit risico beter kan worden ingeschat, zullen zij hun horizon verbreden naar ‘value-add’ en opportunistische beleggingen.”

ESG steeds belangrijker

Naast de impact van Covid-19 op de kantorenmarkt in Amsterdam, zoomt Savills in het onderzoeksrapport in op een andere, meer lange termijn trend; Environmental, Social & Governance (ESG) strategieën.

Jordy Diepeveen, Head of Acquisiton bij Savills in Nederland: “Investeerders zijn in toenemende mate genoodzaakt zijn om te anticiperen op de mogelijke negatieve impact die veranderende wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid kan hebben op vastgoedportefeuilles. Daarnaast zijn beleggers zich bewuster geworden van de fysieke risico’s die klimaatverandering op vastgoed kan hebben. Naast het mitigeren van deze risico’s, ervaar ik in de markt dat vastgoedbeleggers steeds vaker een positieve bijdrage willen leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s). Beleggers verwerken de risico’s en kansen om bij te dragen aan deze duurzaamheidsdoelstellingen in een ESG-strategie (Environmental, Social, Governance). Deze ESG-strategieën gaan in toenemende mate bepalend zijn voor de investeringskeuzes in de Amsterdamse kantorenmarkt. Gezien het feit dat 11% van de Amsterdamse kantoren op dit moment over energielabel D of slechter beschikt, is het versnellen van de verduurzaming en het selectief blijven toevoegen van duurzame kantoren dan ook noodzakelijk om Amsterdam in staat te stellen haar huidige concurrentiepositie in de markt te behouden.”

Lees het gehele rapport hier online.

Share Button