Overheid moet circulaire ondernemers krediet geven

Fossiele brandstoffen raken op en het verbruik leidt tot opwarming van de aarde. Een circulaire economie is noodzakelijk om dit tegen te gaan. Maar vooruitgang boek je niet zomaar. Het recente Circularity Gap Report van Circle Economy toont dat de wereld juist minder circulair is geworden. Nog nooit gebruikte de mens zo veel grondstoffen.Hoe kan dit? Circulaire ondernemingen komen amper van de grond, omdat ze nauwelijks groeikapitaal krijgen. En hun producten zijn door het huidige belastingstelsel niet concurrerend.

Uitgesloten

Veel circulaire ondernemingen krijgen in hun vroege fase wel financiering. Dat zien we bijvoorbeeld bij MUD Jeans, het bedrijf met leasespijkerbroeken, en bij het fietsbedrijf Roetz. Idealiter krijgen deze bedrijven dan na de eerste financieringsronde kapitaal van andere investeerders.

‘Veel circulaire bedrijven hebben moeite kapitaal aan te trekken om door te groeien’

Circulair ondernemen is alleen mogelijk wanneer ondernemingen ook in de doorgroeifase financiering kunnen ontvangen. Hier hebben ze echter moeite mee. Want in hun businessmodellen blijft vaak het product eigendom van de onderneming. Hierdoor liggen de kosten van het werkkapitaal hoger dan bij andere start-ups. Dit schrikt banken en eventuele andere investeerders af.

Bij het innovatiekrediet van de overheid ligt de focus op technologische vernieuwing. Omdat bij circulaire bedrijven de innovatie vooral in het proces zit, worden zij hiervan meestal uitgesloten. Op Europees niveau is ook krediet mogelijk. Deze trajecten zijn langdurig en ingewikkeld. Daarom maken vooral grote bedrijven kans, die voor de aanvraag een speciaal bureau inhuren.

Concurrentiepositie

De overheid moet een circulair innovatiekrediet opzetten. Dit kan in de vorm van een lening voor bedrijven met een omzet tussen de €250.000 en €1 mln, waarbij aanspraak kan worden gemaakt op een krediet tussen €100.000 en €500.000. De onderneming legt dan zelf ook een deel in en gebruikt het krediet voor procesinnovatie. Alleen bedrijven met een product dat meetbaar circulair is, zogenoemd ‘circuproof’, komen in aanmerking. Er zijn diverse tools in ontwikkeling die dit goed kunnen meten. Pas als een product meer dan 50% circuproof is, kan de onderneming het circulair innovatiekrediet aanvragen. Ook kan de overheid meteen een lager btw-tarief van 9% invoeren voor circuproof-producten.

Zo bevorderen we concreet de concurrentiepositie van circulaire ondernemers, op weg naar een wereld waarin duurzaamheid en geld verdienen perfect samengaan. En als we circulaire ondernemers meer steunen, inspireren we ook andere financiers en bedrijven om circulair te ondernemen.

Anneke Sipkens, algemeen directeur van Stichting Doen

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het FD en met toestemming auteur overgenomen

Share Button