Nieuw Nederlands bedrijf Perpetual Next: Tegen verspilling, voor energietransitie

Perpetual Next is een nieuw bedrijf, dat waarde wil creëren door onder andere een deel van het energieprobleem op circulaire wijze aan te pakken. Tegelijk gaat Perpetual Next de strijd aan tegen verspilling, met name van organische reststromen. Albert Fischer is aangesteld als CEO.

Perpetual Next is opgericht in juni 2019 door Nederlandse ondernemers met een internationale investeringsscope. De onderneming biedt toegang aan grote, veelal institutionele investeerders, met een langjarige investeringshorizon op het gebied van duurzame energie en circulaire economie.

‘Perpetual’ is het Engelse woord voor ‘voortdurend’. Dat woord maakt niet voor niets deel uit van de bedrijfsnaam. Perpetual Next stelt zich namelijk tot doel de problemen die zijn verbonden met het gebruik van fossiele brandstoffen, zo veel mogelijk op te lossen. Het zal dan ook fors gaan investeren in verschillende vormen van duurzame, hernieuwbare energie, vanuit een circulaire benadering. Perpetual Next heeft op korte termijn zijn eerste strategische acquisities gepland staan.

Circulaire benadering

Circulariteit draagt bij aan de vermindering van de emissies van broeikasgassen. Enerzijds door recycling en hergebruik van grondstoffen, materialen en producten, anderzijds door vervanging van fossiele door niet-fossiele grondstoffen. In een circulaire economie bestaat meer oog voor de hele keten van het economische proces, dat wil zeggen van de winning van grondstoffen tot aan de afvalfase. Waar de energietransitie vooral is gericht op de reductie van directe emissies uit verbranding van bestaande productie- en consumptieprocessen (‘meten bij de schoorsteen’), komen door de ketenbenadering in de circulaire economie ook de indirecte emissies van broeikasgassen en andere milieubelastende stoffen in beeld.

De drie segmenten waarin het Perpetual Next de komende tijd verwacht te zullen investeren:

  • Technology – (Technologieën voor het creëren van hernieuwbare energie, hernieuwbare grondstoffen of het upcyclen van afvalstromen).
  • Organic Residuals – (Leveranciers in organische reststromen).
  • Heat & Power – (Leveranciers van duurzame warmte en energie).

CEO: Albert Fischer

Albert Fischer (62) is aangesteld als CEO van Perpetual Next. De gepromoveerd natuurkundige mag zich met recht een pionier op het gebied van impact investment noemen. Dat hij al meer dan 20 jaar ervaring heeft met duurzaam durfkapitaal, is dan ook niet zo vreemd. Zijn motto “Faster, better, cheaper, greener” gaat Perpetual Next zonder twijfel goed van pas komen.

Net als Perpetual Next gelooft ook Fischer dat duurzaamheid kan worden bevorderd door in innovatieve bedrijven te investeren. In de loop van zijn carrière deed hij dat al in 22 bedrijven die zich richten op duurzaamheid en schone energie met verscheidene succesvolle exits tot gevolg.

Fischer is actief met risicokapitaal in duurzame bedrijven bij verscheidene ondernemingen. Hij leidde het onafhankelijke technologiefonds Yellow&Blue, gefinancierd door Nuon/Vattenfall. Ook leidde hij als bestuursvoorzitter het bedrijf Plant Health Care plc. naar een IPO aan de Alternative Investment Market van de London Stock Exchange. Bovendien was hij managing partner en mede-oprichter van venture development bedrijf Planet Capital, alsmede partner bij risicokapitaalfonds Pymwymic/GreenPartners, Europa’s eerste investeringsbedrijf dat zich richtte op sociale en ecologische duurzaamheid.

Albert Fischer: “Nu de noodzaak voor de energietransitie onomstreden is, gaat Perpetual Next zich richten op het effectief inzetten van kapitaal en investeerders in dit thema. Maar niet alleen schonere energie is van belang, ook het tegengaan van de enorme verspilling van grondstoffen is onderdeel van onze investeringsfocus. Door zijn toegang tot sleutelbedrijven heeft Perpetual Next een unieke uitgangspositie om op dit thema langjarig rendement te genereren voor de investeerders.”

Foto: Sjaak Ramakers

Share Button