Energie-investeringsaftrek zet in op CO2-reductie

Ondernemers die investeren in energiezuinige technieken kunnen in 2020 weer rekenen op fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Op de Energielijst 2020 staan nu meer technieken die voor CO2-reductie zorgen bij bestaande processen.

Het budget voor de EIA in 2020 is € 147 miljoen. Bedrijven die investeren in technieken op de Energielijst kunnen tot 45% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. Er zijn nieuwe technieken toegevoegd en de eisen voor een aantal technieken zijn geactualiseerd.

Emissiereductieplan

Een belangrijke wijziging dit jaar op de Energielijst betreft de uitbreiding met technische voorzieningen om CO2-emmissiereductie bij processen te bevorderen. Het gaat hier om de reductie van het broeikasgas CO2 bij bestaande processen. Dit is dus breder dan alleen energiebesparing. Er is een emissiereductieplan nodig om voor deze voorzieningen in aanmerking te komen voor de EIA.

Warmte- en koudenetten

Andere nieuwkomers op de lijst zijn investeringen in de aanleg van infrastructuur voor warmte- en koudenetten. Investeringen in het net tussen de bron en de eindgebruiker krijgen fiscaal voordeel via de EIA. Voorwaarde is wel dat een flink deel hernieuwbare warmte of koude of restwarmte is. De EIA levert hiermee een belangrijke bijdrage aan een aardgasvrije gebouwde omgeving.

Impuls aan energiebesparing

U kunt voor de EIA ook technieken aanmelden die niet op de Energielijst staan. Dit doet u met een generieke code. De techniek wordt dan onder andere getoetst op energiebesparing.

Met de EIA geven het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Financiën een impuls aan energiebesparing en duurzame economische groei. Dit draagt bij aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord. Jaarlijks maken zo’n 12.000 ondernemers gebruik van de EIA, van kleine mkb’ers tot zeer grote ondernemingen.

Share Button