Bijna de helft van Scandinavische beleggers belegt in impact strategieën

Wereldwijd geven beleggers de focus op duurzaamheid en de integratie van ESG-factoren (milieu, maatschappij en governance) in beleggingsprocessen steeds meer prioriteit. De meest doelgerichte manier is impactbeleggen; dit staat niet alleen voor investeren in het voorkomen van schadelijke effecten, maar ook in mogelijke positieve veranderingen. Hoe staan institutionele beleggers tegenover deze manier van beleggen? En hoe implementeren ze die het liefst? Om dit soort vragen te beantwoorden, heeft NN Investment Partners (NN IP) in samenwerking met adviesbureau Kirstein A/S een onderzoek¹ uitgevoerd onder Scandinavische institutionele beleggers, omdat zij vaak vooroplopen als het gaat om verantwoord beleggen.

Van de respondenten in ons onderzoek belegt 43% al in dit soort strategieën en is 22% van plan om dit te doen. Minder dan een vijfde (19%) van de respondenten zegt dat zij niet van plan zijn om in impactstrategieën te beleggen en 16% heeft daarover nog geen besluit genomen.

‘Impact’ wordt meestal gemeten aan de hand van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties, die zijn opgenomen op de duurzame ontwikkelagenda 2030. De beleggers van NN IP verleggen hun focus steeds meer van ESG-geïntegreerde oplossingen naar een aanpak die is gebaseerd op impact. Dit soort strategieën dragen niet alleen bij aan het algemeen belang, maar vermindert op de langere termijn ook het portefeuillerisico. Ze geven daarnaast toegang tot duurzame groeibedrijven (wel en niet beursgenoteerd) die betere rendementen bieden. Sommige beleggers denken dat een ESG-aanpak rendement kan kosten, maar van de beleggers die al in impactstrategieën beleggen, is 75% ervan overtuigd dat het nettorendement maar weinig zal verschillen van dat van traditionele strategieën.

Edith Siermann, Head of Fixed Income and Responsible Investing bij NN Investment Partners: “Uit onze research blijkt dat impactbeleggen niet alleen bijdraagt aan een betere wereld. Ook de betere verhouding tussen risico en rendement en duurzame groei zijn belangrijke elementen. Dit verklaart waarom veel beleggers ons hebben laten weten dat zij bij voorkeur kiezen uit een breed aanbod aan impactproducten.”

“We zien al dat onze transparantie ten aanzien van impactbeleggen grotere allocaties in kernportefeuilles mogelijk maakt. Het gebruik van strenge selectiecriteria en fundamentele analyses van beleggingskandidaten zijn essentieel als we ervoor willen zorgen dat onze beleggingen daadwerkelijk impact en financieel rendement opleveren.”

Uit het onderzoek van NN IP komt naar voren dat beleggers vooral willen investeren in het milieu; 97% noemt dit ‘heel belangrijk’, tegen 81% voor governance en 73% voor maatschappelijke factoren. Kijken we naar afzonderlijke SDG’s, dan is Klimaatactie (Doel 13) voor beleggers duidelijk het belangrijkste, gevolgd door Doel 7 (Betaalbare en duurzame energie) en Doel 6 (Schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen) – deze doelen zijn alle drie gericht op klimaatgerelateerde oplossingen.

Voor beursgenoteerde aandelen hebben Scandinavische beleggers een voorkeur voor wereldwijde impactstrategieën die zijn gericht op meerdere SDG’s, met een gemiddelde score van 3,6 op een schaal van 1 tot 5. Strategieën die zijn gericht op één thema, bijvoorbeeld water, gezondheidszorg of energie-efficiëntie, scoren lager (2,67). Dit geldt ook voor strategieën die zijn gericht op één SDG (score 2,56), zoals koolstofarme fondsen. Dit komt doordat beleggers vaak liever een brede impact hebben en doordat sterk gefocuste strategieën moeilijk zijn op te schalen. Scandinavische beleggers zien groene obligaties als favoriete vastrentende impactbelegging (score 3,69), gevolgd door bedrijfsobligaties (3,34) en thematische fondsen (2,77).

Veel beleggers vinden private activa het beste passen bij ‘impact’. Dit geldt vooral voor infrastructuur, dat nauw verbonden is met een aantal SDG’s. Bovendien hebben private equity-managers een unieke positie om bedrijven tot positieve verandering aan te zetten. Op een schaal van 1 tot 5 luiden de scores van Scandinavische beleggers als volgt: private equity (3,78), private debt (3,58), infrastructuur (3,25) en thematische fondsen (2,72).

Siermann: “Instellingen in Noord-Europa, vooral die in Zweden, lopen voorop als het gaat om ESG-integratie, maar in heel Europa en wereldwijd laten beleggers duidelijk zien dat zij naar verbetering streven. Impactbeleggen wordt gezien als een beleggingsaanpak met een breed scala aan onbenutte mogelijkheden om te zorgen voor duurzame, op de lange termijn gerichte investeringen.”

“Er zijn nog wel obstakels te overwinnen, zoals de beperkte omvang van het belegbare universum, kostenmodellen die niet aansluiten bij de gangbare tarieven voor impactstrategieën en de complexiteit van alloceren aan de SDG’s. Maar waar het in het afgelopen decennium vooral draaide om uitsluiting, zal het in de komende tien jaar hoe dan ook gaan over het meten en vergroten van de impact. Dit is een van de pijlers van onze aanpak voor verantwoord beleggen, want hoe beter we de impact kunnen meten, hoe beter we die impact kunnen maken.”

Download hier het rapport met de details van het volledige onderzoek.

Onderzoek samengesteld door Kirstein A/S in samenwerking met NN Investment Partners. Het is gebaseerd op interviews die zijn afgenomen tussen 12 juli en 3 september 2019 en kwantitatieve informatie van 37 institutionele beleggers in vier Noordse landen (Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland). Het geselecteerde researchpanel is representatief voor de volledige Scandinavische institutionele markt voor wat betreft aantal, omvang en segment. Een derde van de deelnemende beleggers is CIO of afdelingshoofd, de overige beleggers in het researchpanel zijn specialisten met functies als selectiemanager, portefeuillemanager of ESG-specialist. Het researchpanel heeft in totaal EUR 925 miljard aan belegd vermogen. Dit is ongeveer tweederde van het totale Scandinavische institutionele vermogen.

Share Button