Investeerders vinden ESG van doorslaggevend belang bij keuze beleggingen in een crisis

Institutionele beleggers in Nederland  vinden maatschappelijk verantwoord gedrag binnen het bedrijfsleven nog belangrijker in een crisis. Bij de gehanteerde criteria van het selecteren van de meest geschikte beleggingen neemt dit thema dan ook een prominente positie in. Dit blijkt uit een onderzoek dat Meaning2Numbers (samenwerking tussen Hill+Knowlton Strategies en the IDEA!) heeft uitgevoerd onder Nederlandse institutionele beleggers.  Beoordeling op ESG (Environmental, Social en Governance) elementen blijkt voor velen zelfs doorslaggevend te zijn in hun uiteindelijke investeringsbeslissingen. Deze bevindingen benadrukken het belang van een  onderscheidend en transparant ESG-beleid en de toenemende mate waarin binnen- en buitenlandse investeerders  bedrijven hierop toetsen.

ESG-beleid speelt nog grotere rol dan voorheen

Middels het onderzoek is in kaart gebracht hoe institutionele beleggers in Nederland het gedrag van ondernemers beoordelen op het gebied van ESG. Middels een achttal vragen onderzocht Meaning2Numbers in hoeverre dit een cruciale rol speelt. Uit de resultaten blijkt dat de meeste beleggers bedrijven ook voor COVID-19 al scanden op het gebied van ESG en dit in de meeste gevallen ook frequent bespreken met het bestuur van de bedrijven waar zij in investeren. Ook zijn zij in grote meerderheid van mening dat investeerders ondernemingen altijd dienen aan te spreken op duurzaamheid en maatschappelijk gedrag.

Impact ten tijde van COVID-19

De resultaten laten ook zien dat de helft van de beleggers, die ESG-criteria nog niet geïntegreerd hadden in hun investeringsbeleid, in de huidige COVID-19 crisis hierin snel verandering brengen. Dit toont aan dat de crisis het maatschappelijke gedrag van bedrijven nog meer voor het voetlicht heeft gebracht. Ook specifiek gedrag rondom COVID-19 wordt op de voet gevolgd door investeerders. Als belangrijkste speerpunt geven zij aan dat ondernemers nieuwe investeringen moeten doen om de gezondheid van werknemers te waarborgen en dat steun van de overheid uitsluitend wordt aangewend waarvoor het bedoeld is. Bij onethisch of maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag nemen beleggers in de meeste gevallen uiteindelijk afscheid van de investering.

In de huidige crisis wordt het gedrag van ondernemers nog scherper maatschappelijk beoordeeld en ook investeerders volgen dit op de voet. Een kritische blik op het huidige ESG-beleid als geïntegreerd onderdeel van de equity story van iedere onderneming is nu dan ook crucialer dan ooit tevoren.

In dit artikel vindt u meer informatie over de uitgevoerde scan.

Share Button