DWS: Beleggers moeten handschoen weer oppakken in vergroeningsslag vastgoed

Bron
DWS

De Europese Commissie wil dat er vaart wordt gezet achter haar plannen om de CO2-uitstoot van commercieel vastgoed en woningen drastisch te verminderen. Dit vergt meer investeringen en biedt kansen voor beleggers. Dat stelt vermogensbeheerder DWS in haar Grafiek van de Week.

Toen de financiële crisis ruim tien jaar geleden uitbrak, verdwenen de ambities om vastgoed massaal te vergroenen naar de achtergrond ten behoeve van een snel economisch herstel. De VN-klimaattop in Kopenhagen in 2009 mislukte, en overheden zetten hun kapitaalprogramma’s voor duurzame technologieën stop. Er was een duidelijk gebrek aan politiek draagvlak. Ook was men ongerust over de balans tussen de maatregelen om de economie weer overeind te hijsen versus de maatregelen tegen klimaatverandering om naar een duurzamere economie te draaien.

We zitten momenteel weer midden in een zware recessie, maar het publieke debat over klimaatverandering wordt ditmaal wel gevoerd. Het klimaatbeleid wordt niet langer gezien als economische luxe. Het is evident dat de overgang naar een duurzamere economie kansen met zich meebrengt voor het scheppen van werkgelegenheid.

Een zo’n kans is de renovatiestrategie van de Green Deal die de Europese Commissie twee weken geleden publiceerde. Deze strategie is bedoeld om de CO2-uitstoot van commercieel vastgoed en woningen in Europa drastisch te verminderen. Dit is van groot belang, want gebouwen zijn nog steeds verantwoordelijk voor maar liefst 36 procent van de totale CO2-uitstoot in de EU.

Investeringen gestagneerd: kansen voor beleggers

De investeringen om gebouwen energiezuiniger te maken zijn echter gestagneerd en groeien momenteel niet snel genoeg om de doelstellingen van het Parijs-akkoord te realiseren, zoals is weergegeven in onze “Grafiek van de Week”. Daardoor ontstaan er voor beleggers kansen in de markten voor duurzame aandelen, vastgoed, infrastructuur, groene obligaties, asset-backed securities (obligaties met onderpanden) en bepaalde duurzame beleggingsfondsen.

 

Chart of the Week 3-11-20

 

De Green Deal is bedoeld om het renovatietempo van Europa in de komende tien jaar stevig aan te jagen om zo de klimaatdoelstellingen van het Parijs-akkoord haalbaar te maken. Het is uiteraard nog wel de vraag of een EU-brede, uniforme benadering inderdaad de beste manier is om de economische en klimaatproblemen op de middellange termijn aan te pakken, gezien de uiteenlopende economische en vastgoedcycli in de verschillende lidstaten.

Share Button