Twee subsidiefondsen voor verantwoorde productie nu open!

Bron
RVO.nl

Bent u werkzaam voor een bedrijf, NGO of kennisinstelling en houdt u zich bezig met de verduurzaming van productieketens? Dan kunt u nu projectvoorstellen indienen voor 2 fondsen!

Problemen in internationale productieketens zijn meestal ingewikkeld. Nederlandse bedrijven zijn vaak maar één van de schakels. Vooral in de productielanden is het soms lastig om kennis te hebben van de productieomstandigheden. Daarnaast kunnen problemen in deze complexe ketens niet altijd door één enkel bedrijf worden opgelost. Samenwerking tussen verschillende partijen binnen de sector is hierbij van groot belang. 

Verantwoord ondernemen

RVO voert deze twee fondsen uit die als uitgangspunt een integrale aanpak van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de verduurzaming van mondiale productieketens hebben. Zo biedt het Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO) financiële ondersteuning voor het doorlichten van de productieketen en het uitvoeren van verbeteringen op maatschappelijke risico’s en het Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) de mogelijkheid om onderzoek te doen en maatregelen te nemen tegen kinderarbeid in de productieketen.

Deze subsidies worden in 2021 opnieuw opengesteld. Projectvoorstellen voor subsidies, kennisdeling, advisering en inhoudelijke begeleiding kunnen hiervoor in partnerschap worden ingediend. 

Voortrekkersrol

De Nederlandse overheid wil als handelsland en als partner in ontwikkelingssamenwerking een voortrekkersrol spelen in duurzame en inclusieve groei in het buitenland. Hiervoor is de Nederlandse ervaring op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de samenwerking met de private sector onmisbaar. 

In de afgelopen jaren heeft de overheid al veel ondernemers kunnen helpen met financiële steun, advies en kennis. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een ketenonderzoek op de aanwezigheid van kinderarbeid in de productieketen. Of voor het opstellen van een plan van aanpak voor de invoering van leefbaar loon in de fabrieken van toeleveranciers. 

Lees op aiddata.rvo.nl meer over de lopende projecten van FBK en over de lopende projecten van FVO

Share Button