Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO) sluit bijna!

Ondernemers, NGO’s en onderzoeksinstellingen opgelet! Heb je een projectidee voor het verduurzamen van je productieketen? Dien dan uiterlijk 31 augustus een (verplichte) QuickScan in bij het Fonds Verantwoord Ondernemen.

Het Fonds Verantwoord Ondernemen biedt financiële ondersteuning voor het doorlichten van productieketens en het uitvoeren van verbeteringen op maatschappelijke risico’s. Het Fonds vindt het belangrijk om goed advies te geven over de haalbaarheid van het projectidee en wil daarom eerst een QuickScan ontvangen. Na het bespreken van de QuickScan kan de penvoerder een projectaanvraag indienen. Deze officiële aanvraag kan tot uiterlijk 14 september worden ingestuurd, de sluitingsdatum van het fonds.

Achtergrond

Problemen in internationale productieketens zijn meestal ingewikkeld. Nederlandse bedrijven zijn vaak maar één van de schakels. Vooral in de productielanden is het soms lastig om kennis te hebben van de productieomstandigheden. Daarnaast kunnen problemen in deze productieketens niet altijd door één enkel bedrijf worden opgelost. Samenwerking tussen verschillende partijen binnen de sector is hierbij van groot belang.

Voortrekkersrol

De Nederlandse overheid wil als handelsland en als partner in ontwikkelingssamenwerking een voortrekkersrol spelen in duurzame en inclusieve groei in het buitenland. Hiervoor is de Nederlandse ervaring op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de samenwerking met de private sector onmisbaar.

In de afgelopen jaren heeft de overheid al veel ondernemers kunnen helpen met financiële steun, advies en kennis. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een ketenonderzoek of voor het opstellen van een plan van aanpak voor de invoering van leefbaar loon in de fabrieken van toeleveranciers.

Lees meer op aiddata.rvo.nl meer over de lopende projecten van FVO.

Share Button