Eerste definitieve financiering IDL voor duurzame stadsboerderij Heerlijkheid Linde

De eerste definitieve financiering vanuit het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) is voor het biologische melkveebedrijf Heerlijkheid Linde uit Overijssel. Het IDL financiert samen met ABN AMRO Bank de duurzame ontwikkeling van deze stadsboerderij. Het IDL biedt agrarische ondernemers extra financiering om de transitie naar duurzame landbouw te kunnen maken. Zeventien agrarische bedrijven hebben inmiddels een aanvraag ingediend. In het fonds is ruimte voor zo’n 35 aanvragen.

Agrarische bedrijven die willen investeren in verduurzaming krijgen die plannen vaak niet gefinancierd vanwege het onzekere rendement van de investeringen op korte en lange termijn. Het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) helpt deze ondernemers in de land-, akker- en tuinbouw met een aanvullende lening. Sinds de start van het fonds hebben inmiddels zeventien agrarische ondernemingen een aanvraag voor een financiering ingediend. In totaal is ruimte voor zo’n 30-35 projecten binnen het fonds, dus nieuwe aanvragen zijn nog steeds welkom.

Risicospreiding

Heerlijkheid Linde van Sanne en Christian Klein Koerkamp krijgt nu als eerste vanuit het IDL een financiering. IDL financiert dit project samen met hun huisbankier ABN AMRO Bank. Sanne Klein Koerkamp: “Het IDL biedt de mogelijkheid om het risico voor de bank meer te spreiden. Zonder de cofinanciering van het IDL zouden wij nu niet kunnen starten met het realiseren van onze stadboerderij!”

Aantrekkelijke lening

Een bedrijf kan vanuit het IDL een lening van maximaal 400.000 euro krijgen. De financiële condities van deze lening zijn soepel: ondernemers hoeven nauwelijks rente te betalen en de eerste jaren niet af te lossen. Wel moet er sprake zijn van private cofinanciering. De investeringen moeten dus voor een deel ook gefinancierd worden uit andere bronnen, bijvoorbeeld door banken, crowdfunding, andere fondsen of familie.

Sturen op doelen

Ondernemers die een beroep willen doen op het IDL moeten investeren in aantoonbare verbeteringen op het gebied van duurzaamheid. Daarbij wordt vooraf niet gestuurd op specifieke maatregelen, maar is het aan de ondernemer om aan te geven met welke investeringen en maatregelen hij/zij een integrale bijdrage kan leveren aan de doelen. Een daling van de emissie van stikstof staat daarbij voorop. Het IDL hanteert nog zeven andere duurzaamheidsdoelstellingen, zoals minder gewasbeschermingsmiddelen en toename van biodiversiteit. Op tenminste vier van deze terreinen moet ook vooruitgang worden geboekt.

Omschakelprogramma

Het IDL maakt deel uit van het Omschakelprogramma van het ministerie van LNV. Met diverse regelingen en ondersteuning helpt het ministerie agrarische ondernemers op weg naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering. Het Nationaal Groenfonds maakt het pilot Investeringsfonds Duurzame Landbouw operationeel en doet zo ervaring op met deze nieuwe aanpak, die inspeelt op duurzame initiatieven vanuit de sector zelf. Een commissie van tien leden onder leiding van oud-bestuurder Geert Jansen beoordeelt de aanvragen eerst inhoudelijk op duurzaamheid.

Share Button