Groeiende druk op banken pensioenfondsen en verzekeraars om klimaatleiderschap te tonen

Ook banken, pensioenfondsen en verzekeraars moeten aan de bak na het Shell-vonnis. De CO2-uitstoot gerelateerd aan hun leningen en investeringen moet omlaag in lijn met het 1,5 graad doel van het klimaatakkoord van Parijs. In juli schreven we met 13 maatschappelijke organisaties een klimaat-brandbrief aan de grootste Nederlandse financiële instellingen. We riepen op om voor de klimaattop in Glasgow met daadkrachtige klimaatactie te komen. Nu is het tijd om de balans op te maken. Blijven de financiële instellingen de grote vervuilers financieren, of tonen ze klimaatleiderschap?

ABP: Belangrijke stap

ABP, het vijfde grootste pensioenfonds ter wereld, kondigde in oktober aan te stoppen met investeren in steenkool, olie en gas. Een belangrijke stap, na jarenlange druk van deelnemers, ABP Fossielvrij en anderen. Dit is een krachtig signaal dat de tijd van fossiele brandstoffen op zijn einde loopt. De richting is duidelijk, niet alleen voor de fossiele industrie maar ook voor andere grote pensioenfondsen in Nederland en de rest van de wereld.

Atradius DSB: kabinet overstag

De officiële exportkredietverzekeraar Atradius DSB, die namens de overheid investeringen in buitenlandse fossiele projecten verzekert, antwoordde op onze klimaat-brandbrief dat het wacht op overheidsbeleid om fossiele financiële steun af te bouwen. Gelukkig heeft ook hier maatschappelijke druk effect. Twee dagen na de zaterdag dat meer dan 40.000 mensen meeliepen met de Klimaatmars ging het kabinet overstag. Ook Nederland ondertekende de verklaring om in 2022 te stoppen met steun voor buitenlandse investeringen in fossiele projecten.

ING: wie A zegt, moet ook B zeggen

Ook ING schroeft zijn klimaatambities op en wil de uitstoot van haar financiering omlaag brengen in lijn met 1,5 graad in plaats van ruim onder de 2 graden. Dit is een van de stappen waar wij in onze brief toe oproepen, maar ondertussen blijft ING financiering geven aan nieuwe fossiele projecten en bedrijven die daarop inzetten.

Nieuw onderzoek van de Eerlijke Geldwijzer toont aan dat ING met 9,1 miljard euro de grootste Nederlandse kredietverlener van de energiesector was in de afgelopen drie jaar. Van dat krediet ging 75% naar fossiel. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) geeft echter duidelijk aan dat nieuwe fossiele projecten nu moeten stoppen als we de opwarming tot 1.5 graad willen beperken. Wie a zegt, moet ook b zeggen.

Aegon en PFZW: afwachten

Niet alleen de reactie van Atradius was afwachtend, ook die van verzekeraar Aegon en pensioenfonds PFZW. Beide gaven aan nog toe te werken naar een nieuwe CO2-reductiedoelstelling voor 2030.

ABN AMRO, Rabobank, Achmea en Nationale-Nederlanden: geen reactie

Helaas blijven de grote Nederlandse banken, pensioenfondsen en verzekeraars afwachten, in plaats van klimaatleiderschap te tonen. ABN AMRO, Rabobank, Achmea en Nationale Nederlanden reageerden niet op onze klimaat-brandbrief.

Het onderzoek van de Eerlijke Geldwijzer maakt duidelijk dat de financiële sector nog altijd veel meer geld in fossiele energie steekt dan in duurzame energie. Maar liefst 88% van beleggingen in en 69% van leningen aan de energiesector zat eind 2020 in kolen, olie en gas.

Recent is de Global Oil and Gas Exit List verschenen, een lijst van bedrijven die investeren in olie- en gaswinning. De informatie is beschikbaar, de grote pensioenfondsen, banken en verzekeraars kunnen in een oogopslag zien of een bedrijf in lijn met het Parijs akkoord handelt. En zo hun financiering of investeringen in dat bedrijf daarop aanpassen.

Klimaatleiderschap ver te zoeken, actie blijft nodig

De Shell-zaak, het IEA-rapport, ABP’s besluit om te stoppen met beleggingen in de fossiele industrie; alles wijst erop dat de tijd van fossiele brandstoffen tot een einde komt. De financiers van grote vervuilers moeten de CO2-uitstoot van hun activiteiten terugbrengen in lijn met het 1,5 graad doel uit het Parijs-akkoord. Nog langer investeren in fossiel is een groot risico, niet alleen voor de planeet, maar ook voor de gezondheid van Nederlandse financiële sector.

Dat vraagt om klimaatleiderschap. De maatschappelijke druk op de financiële sector groeit, laat de stap van ABP en de omslag van het kabinet zien. Met onze campagnes blijven we de grote banken, pensioenfondsen en verzekeraars aansporen om tot actie over te gaan.

Foto: De klimaatmars op 6 november 2021 in Amsterdam. © Marten van Dijl / Greenpeace

Share Button