Eerlijke Verzekeringswijzer breidt uit met acht verzekeraars

De Eerlijke Verzekeringswijzer breidt vandaag uit van 9 naar 17 verzekeraars. De online tool, die de duurzaamheidsprestaties van verzekeraars beoordeelt op thema’s als arbeidsrechten, gezondheid, corruptie of transparantie, dekt hierdoor zo’n 95 procent van de zorg-, schade- en levensverzekeringsmarkt in Nederland. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat de acht nieuwkomers onvoldoende beleid hebben om te voorkomen dat zij beleggen in bedrijven die niet maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo maken weinig principes uit gezaghebbende duurzaamheidsrichtlijnen onderdeel uit van hun beleid. 

Nieuwkomers scoren slecht op duurzaamheid

Consument kan nu 95% van de verzekeringsmarkt vergelijken op duurzaamheid 

Beleid De Goudse, DSW, Klaverblad, ONVZ, Unigarant (ANWB), Univé, ZLM, Zorg en Zekerheid flink onder de maat. 

De Eerlijke Verzekeringswijzer kijkt dit jaar voor het eerst naar het duurzame beleggingsbeleid van ONVZ, De Goudse, DSW, ZLM, Unigarant (ANWB), Zorg en Zekerheid, Univé en Klaverblad. In het onderzoek worden de acht verzekeraars beoordeeld op hun beleid op veertien maatschappelijke thema’s. De scores zijn over de hele linie laag. ‘We tellen in totaal 8 voldoendes, terwijl daar 104 onvoldoendes tegenover staan,’ zegt Titus Bolten, projectleider van de Eerlijke Verzekeringswijzer. ‘Op sommige thema’s, zoals dierenwelzijn, gendergelijkheid of natuur, heeft bijna geen van de onderzochte verzekeraars enig beleid. Alleen Klaverblad scoort op deze thema’s iets beter.’ Een paar positieve uitschieters zijn er ook: voor hun wapenbeleid krijgen Klaverblad en Univé allebei een 10, de hoogst haalbare score.

Ook de best presterende verzekeraar scoort gemiddeld onvoldoende

Van de acht onderzochte verzekeraars scoort Klaverblad het best, ook al is haar beleggingsbeleid over het algemeen nog onvoldoende. Zo haalt Klaverblad een 5 voor het klimaatbeleid, maar scoort daarmee wel het hoogst van de acht verzekeraars op het thema klimaat.

In 2022 beoordeelt de Eerlijke Verzekeringswijzer het beleid van de acht verzekeraars opnieuw, in een onderzoek waarin alle zeventien verzekeraars in de benchmark worden meegenomen. Titus Bolten: ‘De acht verzekeraars die we nu voor het eerst hebben onderzocht moeten flink aan de bak als zij de achterstand op de anderen willen inlopen. Er liggen veel kansen. Het onderzoeksrapport laat op alle onderwerpen concreet zien hoe de verzekeraars hun beleid kunnen verbeteren.’

Goede wetgeving biedt uitkomst

‘Dat de acht verzekeraars nog zo weinig beleid hebben, verrast ons niet echt’ zegt Titus Bolten. ‘We herkennen het patroon dat financiële instellingen vaak pas in beweging komen als er druk en dialoog ontstaan. De organisaties achter de Eerlijke Verzekeringswijzer kunnen de verzekeraars helpen het beleid verder te verduurzamen, vanuit hun kennis en expertise. Daar kunnen de verzekeraars veel baat bij hebben. Het zou natuurlijk veel beter zijn als er goede wetgeving was, die bedrijven verplicht om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Vandaag wordt daarover in de Tweede Kamer vergaderd. Er ligt al een initiatiefwet klaar die veel steun krijgt, ook van bedrijven en consumenten. Vanuit de Eerlijke Verzekeringswijzer pleiten wij voor snelle invoering van deze wet.’

Uitbreiding Eerlijke Verzekeringswijzer

‘De uitbreiding met deze acht verzekeraars voorziet in een behoefte,’ zegt Bolten. ‘In de afgelopen jaren gaven veel van hun klanten blijk van hun interesse in de duurzaamheidsprestaties van hun verzekeraar. Deze mensen kunnen nu bij ons terecht. En via onze website kunnen ze hun verzekeraar aanmoedigen door het sturen van een klacht, of een compliment. Die druk stuwt de prestaties omhoog.’

De Eerlijke Verzekeringswijzer

De Eerlijke Verzekeringswijzer, opgericht in 2013, maakt deel uit van de Eerlijke Geldwijzer, een samenwerkingsverband van Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection. Op https://eerlijkegeldwijzer.nl/verzekeringswijzer/ kan iedereen de scores van de verzekeraars voor hun beleggingsbeleid op veertien maatschappelijke thema’s zien en vergelijken.

Het beleidsonderzoek is voor de Eerlijke Verzekeringswijzer uitgevoerd door Profundo.

Share Button