Ondanks maatschappelijke kritiek, blijft échte verbetering in beleggingsbeleid van pensioenfondsen uit

De bescherming van natuur is nog steeds in slechte handen bij de tien grootste Nederlandse pensioenfondsen. Ook op thema’s als gezondheid, wapens, dierenwelzijn, belastingen en gender schiet het beleid om geld verantwoord te beleggen tekort. Dit blijkt uit onderzoek van de Eerlijke Pensioenwijzer. Deze beoordeelt het beleid van de tien grootste Nederlandse pensioenfondsen periodiek aan de hand van veertien maatschappelijke thema’s.

Op veel thema’s beleid nog onder de maat

Grote fondsen als ABP, PFZW en BPFBouw scoren voor natuurbescherming een 1, en geen van de fondsen komt hoger dan een 3. Dat betekent dat in het beleid van de fondsen onvoldoende aandacht is voor het aanspreken van bedrijven die natuurschade veroorzaken. Dierenwelzijn komt er in het beleid van de fondsen ook erg bekaaid vanaf: alle fondsen scoren hierop een 1. De tien pensioenfondsen scoren voor de meeste thema’s wel iets hoger dan bij de vorige actualisering van het beleidsonderzoek (mei 2020). Het meest verbeterd zijn de scores van Pensioenfonds Detailhandel en Pensioenfonds Vervoer.

Toch is het beleid van alle pensioenfondsen over het algemeen nog steeds flink onder de maat: gemiddeld scoren de pensioenfondsen een 3,7 voor hun beleid voor de veertien thema’s (op een schaal van 1 – 10). Naast voor natuur en dierenwelzijn haalt ook geen enkel fonds een voldoende voor gezondheid, belastingen, gendergelijkheid, voeding of mijnbouw. Cor Oudes, namens PAX woordvoerder van de Eerlijke Pensioenwijzer: ‘Als deelnemer van een pensioenfonds wil je dat je premie maatschappelijk verantwoord wordt belegd. Op veel thema’s is het beleid ondanks verbeteringen helaas nog onvoldoende.’

Klimaatcrisis

Ook het tegengaan van de klimaatcrisis heeft bij de meeste fondsen nog onvoldoende prioriteit. PME stapte afgelopen jaar uit de fossiele industrie en ABP gaf aan dat te gaan doen; beide fondsen scoren daarom een 10 voor ‘olie en gas’. Pensioenfonds Horeca & Catering sloot een deel van deze sector uit, andere fondsen waaronder PFZW en BPFBouw blijven in de fossiele industrie beleggen. Bij alle fondsen mist daarnaast voldoende beleid ten aanzien van bedrijven die geen fossiele brandstoffen winnen, maar deze wel op grote schaal gebruiken. Verder valt op dat geen van de fondsen beleid heeft om ontbossing tegen te gaan, een belangrijke andere oorzaak van klimaatverandering.

Wapenbeleid

Verbeteringen in beleid rond wapens bleven nagenoeg uit. Alleen PME scoort voor dit thema een voldoende (6), omdat het als enige fonds beleid heeft tegen wapenhandel naar landen waar mensenrechten worden geschonden. Bij alle andere fondsen ontbreekt zulk beleid.

Op welke thema’s scoren de fondsen een voldoende of meer?

Er zijn thema’s waarop de meeste fondsen nu voldoende of zelfs goed beleid voeren: zo halen alleen BPFBouw en Stipp nog geen voldoende voor ‘corruptie’. De helft van de tien fondsen scoort nu een voldoende voor het mensenrechtenbeleid. Oudes: ‘Er is bijzonder veel druk van deelnemers op pensioenfondsen om uit fossiele brandstoffen te stappen. Het is goed dat enkele fondsen daarop nu ook reageren en de rest moet snel volgen. Maar verantwoord beleggen gaat over een breed scala aan thema’s, ook over natuurbescherming, gender, wapens en misstanden bij de productie van voedsel. Alle fondsen moeten dan ook een breed verantwoord beleggingsbeleid ontwikkelen.”

Het onderzoek werd uitgevoerd door Profundo.

Share Button