Pensioenfondsen laks over mensenrechten

Nederlandse pensioenfondsen ondernemen onvoldoende actie wanneer mijnbouw-, olie- en gasbedrijven waarin zij beleggen, betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen. Dit blijkt uit onderzoek van de Eerlijke Pensioenwijzer onder de tien grootste pensioenfondsen. De fondsen voldoen niet aan ‘de VN-richtlijnen voor bedrijven […] lees meer

Pensioenfonds PFZW scherpt klimaatdoelen aan

Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) heeft haar klimaatdoelen aangescherpt. Het doel hiervan is klimaatneutrale beleggingen in 2050, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs en maximaal 1,5 graden opwarming van de aarde.  De doelen op middellange termijn: 50 procent reductie […] lees meer

IMVO Convenant Pensioenfondsen zet eindsprint in

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft in het derde convenantsjaar veel bereikt. Het convenant zet in op een eindsprint om de doelen die nog niet zijn behaald, tijdig te kunnen behalen. In de Jaarrapportage 2021 staan de resultaten beschreven en delen […] lees meer