ABP belegt al 20% in Duurzame Ontwikkelingsdoelen

In 2025 wilde ABP dat 20% van haar beleggingen bijdraagt aan de Sustainable Development Goals (SDG’s of Duurzame Ontwikkelingsdoelen). Uit het pas verschenen jaarverslag blijkt dat ze dit doel in 2022 al behaalden. De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen zijn in 2015 […] lees meer

Convenant IMVB Pensioenfondsen rondt laatste jaar af

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft in het laatste convenantsjaar veel bereikt. Het merendeel van de deelnemende pensioenfondsen is aan de slag gegaan met de implementatie van het convenant en er is voortgang geboekt met de naleving van […] lees meer

ABP heeft merendeel ‘fossiele beleggingen’ verkocht

Pensioenfonds ABP heeft een groot deel van haar liquide beleggingen in de producenten van fossiele energie verkocht. Hieronder vallen alle aandelen en bedrijfsobligaties in ontwikkelde economieën zoals de Verenigde Staten, Singapore of Australië. “We beleggen daarmee niet langer in grote […] lees meer